Retail

Retail обучението има за цел:

  • Да Ви обучи и запознае с различните възможности за създаването и стартирането на търговски обект
  • Да Ви обучи относно конфигурацията и операционната система на софтуера, както и как да се справяте с всекидневни задачи като POS
  • Въведение в готово изготвената и пълна система за изготвяне на справки

 

Retail обучението включва:

  • Организация на търговския обект
  • Работна среда
  • POS
  • Back-office
  • Дизайн на форми