Tech Advanced

Tech Advanced е свързан с по-сложните средства за настройване и конфигуриране на софтуерните бизнес приложения на Entersoft, и обхваща кастъмизирани екрани, разработка на автоматизации, параметризация на обмен на данни и др.

 

Tech Advanced има за цел:

  • Да предостави максимална автономия и експертиза при внедряване с използване на по-сложните средства за конфигурация.
  • Да развие експертиза за оптимизиране на работата и оперирането на системата.

 

Tech Advanced включва:

  • On line, Off line
  • Профили на свойства на полета (Field property profiles)
  • Дизайн на екрани (сайтове)
  • Автоматизации
  • Дизайн на форми (сайтове)
  • Оптимизация на списъци и заявки
  • Оптимизация на мрежи
  • Набор от съвети и различни случаи