Сигурност на приложенията на Entersoft Cloud

  1. Приложенията на Entersoft Cloud гарантират непрекъснат и сигурен достъп до корпоративни данни от разстояние от всяко устройство.
  2. Упълномощеният администратор активира приложенията, както и потребителите, които имат достъп до тях, чрез портала за управление на абонаменти (cloud.entersoft.gr).
  3. Приложенията не съхраняват информация или данни за вход, а само препращат повикванията към сървъра за приложения на предприятието.
  4. Администраторът контролира изцяло данните и процесите, които са достъпни от облака.
  5. Връзката на клиентите с приложенията на Entersoft Cloud е криптирана (HTTPS), докато за свързването на уеб API на Entersoft със сървъра на приложения трябва да се активира достъпът от IP адресите на Entersoft Cloud.