Борд на директорите

Панделис Николопулос, председател на Борда на директорите

Панделис Николопулос е един от основателите на Computer Logic, като дълги години заема поста на технически директор на дружеството. През 1996 г. става генерален директор на отдела за големи клиенти. Д-р Николопулос е председателят на Борда на директорите на Entersoft.

Константинос Димитракопулос, заместник-председател на Борда на директорите

Константинос Димитракопулос е един от основателите на Computer Logic North, представител на продуктите на Computer Logic в Северна Гърция. Повече от 17 години заема поста на генерален директор на офисите на Computer Logic и по-късно на LogicDIS в Северна Гърция. Днес той е вицепрезидент на Борда на директорите на Entersoft и генерален директор на офиса в Северна Гърция.

Антонис Коцаманидис, управляващ директор

Антониос Кодцаманидис получава докторска степен по Компютърни Технологии от Imperial College of Science, Technology & Medicine. Първоначално е работил като програмист, мениджър услуги на големи акаунти и заместник генерален директор в Computer Logic и LogicDIS. През 2002, заедно с негови колеги, основава Entersoft и става управляващ директор. И до днес той дава принос за непрекъснатия растеж на компанията от стартъп, до група със повече от 250 служители и клиенти в 19 държави в Централна и Източна Европа и Средния Изток. През 2008 той пое управлението на процеса по излизане компанията на Алтернативния пазар на Атинската фондова борса (ASE). От 2009 година до сега, той е основал три дъщерни компании на Entersoft в Румъния, България и ОАЕ и успешно е извършил придобиването на 5 по-малки софтуерни компании (Retail Link, Nova Consulting, Alfa Software Solutions, Cardisoft и портфолиото Pocketbiz на Sieben). Бил е член на борда на федерацията на гръцките IT и комуникационни компании, както и член на Общия съвет на Гръцката федерация на предприятията.

Ставрос Менегос, член на Борда на директорите

Ставрос Менегос получава магистърска степен от Imperial College of Science, Technology and Medicine към Лондонския университет. Той оглавява проектирането и внедряването на технологичната рамка за решения клиент/сървър Omega в Computer Logic. През 2000 г. е назначен за ръководител на отдела за научноизследователска и развойна дейност в LogicDIS с отговорност да зададе стратегията за технологиите на дружеството. Напуска LogicDIS през юни 2002 г., за да оглави научноизследователската и развойна дейност в Entersoft.

Хараламбос Авратоглу, член на Борда на директорите

Хараламбос Авратоглу получава докторска степен по „Електрическо инженерство“ от Тракийски университет „Демокрит“. Проектира, разработва и отговаря за изпълнението на много добре познати на гръцкия пазар бизнес приложения, като Professional, Defacto, LogicDIS Prime ERP, LogicDIS Business ERP, LogicDIS HRM и други. Той е технически ръководител на дизайна и разработката на технологичната рамка за решения клиент/сървър Omega на Computer Logic. През 2000 г. е назначен за технически директор на LogicDIS и заема поста до юни 2002 г., когато напуска, за да се присъедини към Entersoft като технически директор. Днес е директор „Развитие на нови бизнеси“.

Катя Папахристопулу, член на Борда на директорите

Катя Папахристопулу има диплома по физика от Атинския университет. В продължение на 15 години в Computer Logic тя отговаря за анализа на много от най-успешно продаващите се на гръцкия пазар приложения за малки и средни предприятия (Horizontes, Defacto, Personnel), както и за локализацията им на чужди пазари (Франция, България, Австрия). През 1996 г. е назначена за ръководител на анализите на технологичната рамка за решения клиент/сървър Omega (LogicDIS Prime & Business ERP, LogicDIS ERP/Securities и др.) и заема поста до юни 2002 г., когато напуска LogicDIS, за да се присъедини към Entersoft като ръководител на отдела за разработка на приложения.

Константинос Фокас, член на Борда на директорите 

Константинос Фокас има 25 години опит в сферата на информационните технологии, като специализира в софтуерните услуги. От 1997 г. до 2002 г. заема длъжността на ръководител на проекти и след това на ръководител на отдела за услуги в Computer Logic и LogicDIS след сливането им. През 2002 г. става съосновател на NOVA CONSULTING S.A., доставчик на услуги за ERP и мобилни приложения, където заема длъжността на главен изпълнителен директор. През 2009 г. Entersoft S.A. придобива NOVA CONSULTING S.A. и той е назначен за директор „Услуги и поддръжка“ в Entersoft. От 2015 г. заема длъжността на генерален директор „Корпоративни приложения“.

Марика Лаброу, независим член на БД

Опитен бизнес лидер, член на БД в Entersoft от октомври 2019 г., химически инженер и MBA, с 30+ години богат мениджърски опит в редица многонационални и гръцки компании, на позиции, вариращи от управление на продуктите и бизнес развитие (BSH и HP) до Управление на канали и бизнес решения (Microsoft) и до мениджърски позиции, управляващ директор и главен изпълнителен директор (SingularLogic, Intersys, KAFKAS). Активна е в редица институти: Вицепрезидент на ACEO - Асоциация на изпълнителните директори, член на УС на Фокус Бари от април 2020 г., член на УС на DEPA от юли 2020 г, член на Комитета на жените в бизнеса (WIB) на Американско-гръцката търговска камара, член на GBRW - Global Board Ready Women, член на Гръцката асоциация на жените учени , наставник в WoT (Women on Top) и Endeavor. Тя пише статии и изнася речи на различни бизнес теми.

 

Катерина Праматари, независим член на БД

Катерина Праматари е партньор в Uni.Fund и доцент в катедрата по наука за управлението и технологиите на Атинския университет по икономика и бизнес (AUEB). Тя е също научен координатор на изследователската група ELTRUN / SCORE и на ACEin, Атинския център за предприемачество и иновации в AUEB. Притежава бакалавърска степен по информатика, магистърска по информационни системи от AUEB и докторска степен по информационни системи и управление на веригите на доставки също от AUEB. Тя е получила различни академични отличия и стипендии и е публикувала повече от 100 доклада в научни списания, рецензирани академични конференции и книги. Преди да се присъедини към академията, тя е работила като системен анализатор и асистент мениджър на брандове в Procter & Gamble. През последните години тя подкрепя няколко екипа в създаването на собствени начинания и е сред инициаторите и привържениците на различни дейности, насърчаващи младежкото предприемачество. Напоследък тя е сред инициаторите на Uni.Fund, фонд, създаден за подкрепа на растежа на нови начинания и за използване на скрития потенциал, който съществува в гръцките университети, научноизследователската и развойна дейност и технологичното пространство.