Борд на директорите

Панделис Николопулос, председател на Борда на директорите

Панделис Николопулос е един от основателите на Computer Logic, като дълги години заема поста на технически директор на дружеството. През 1996 г. става генерален директор на отдела за големи клиенти. Д-р Николопулос е председателят на Борда на директорите на Entersoft.

Константинос Димитракопулос, заместник-председател на Борда на директорите

Константинос Димитракопулос е един от основателите на Computer Logic North, представител на продуктите на Computer Logic в Северна Гърция. Повече от 17 години заема поста на генерален директор на офисите на Computer Logic и по-късно на LogicDIS в Северна Гърция. Днес той е вицепрезидент на Борда на директорите на Entersoft и генерален директор на офиса в Северна Гърция.

Антонис Коцаманидис, управляващ директор

Антониос Кодцаманидис получава докторска степен по Компютърни Технологии от Imperial College of Science, Technology & Medicine. Първоначално е работил като програмист, мениджър услуги на големи акаунти и заместник генерален директор в Computer Logic и LogicDIS. През 2002, заедно с негови колеги, основава Entersoft и става управляващ директор. И до днес той дава принос за непрекъснатия растеж на компанията от стартъп, до група със повече от 250 служители и клиенти в 19 държави в Централна и Източна Европа и Средния Изток. През 2008 той пое управлението на процеса по излизане компанията на Алтернативния пазар на Атинската фондова борса (ASE). От 2009 година до сега, той е основал три дъщерни компании на Entersoft в Румъния, България и ОАЕ и успешно е извършил придобиването на 5 по-малки софтуерни компании (Retail Link, Nova Consulting, Alfa Software Solutions, Cardisoft и портфолиото Pocketbiz на Sieben). Бил е член на борда на федерацията на гръцките IT и комуникационни компании, както и член на Общия съвет на Гръцката федерация на предприятията.

Ставрос Менегос, член на Борда на директорите

Ставрос Менегос получава магистърска степен от Imperial College of Science, Technology and Medicine към Лондонския университет. Той оглавява проектирането и внедряването на технологичната рамка за решения клиент/сървър Omega в Computer Logic. През 2000 г. е назначен за ръководител на отдела за научноизследователска и развойна дейност в LogicDIS с отговорност да зададе стратегията за технологиите на дружеството. Напуска LogicDIS през юни 2002 г., за да оглави научноизследователската и развойна дейност в Entersoft.

Хараламбос Авратоглу, член на Борда на директорите

Хараламбос Авратоглу получава докторска степен по „Електрическо инженерство“ от Тракийски университет „Демокрит“. Проектира, разработва и отговаря за изпълнението на много добре познати на гръцкия пазар бизнес приложения, като Professional, Defacto, LogicDIS Prime ERP, LogicDIS Business ERP, LogicDIS HRM и други. Той е технически ръководител на дизайна и разработката на технологичната рамка за решения клиент/сървър Omega на Computer Logic. През 2000 г. е назначен за технически директор на LogicDIS и заема поста до юни 2002 г., когато напуска, за да се присъедини към Entersoft като технически директор. Днес е директор „Развитие на нови бизнеси“.

Катя Папахристопулу, член на Борда на директорите

Катя Папахристопулу има диплома по физика от Атинския университет. В продължение на 15 години в Computer Logic тя отговаря за анализа на много от най-успешно продаващите се на гръцкия пазар приложения за малки и средни предприятия (Horizontes, Defacto, Personnel), както и за локализацията им на чужди пазари (Франция, България, Австрия). През 1996 г. е назначена за ръководител на анализите на технологичната рамка за решения клиент/сървър Omega (LogicDIS Prime & Business ERP, LogicDIS ERP/Securities и др.) и заема поста до юни 2002 г., когато напуска LogicDIS, за да се присъедини към Entersoft като ръководител на отдела за разработка на приложения.