Корпоративна социална отговорност

Entersoft е активен член на обществото и бизнеса със солидна корпоративна етика и отговорност. Дружеството интегрира корпоративната социална отговорност във всекидневните си бизнес процеси по структуриран и постоянен начин с насоченост към служителите, клиентите и партньорите. Освен това дружеството подкрепя активно обществото и уязвимите социални групи, академичните кръгове и околната среда, като подпомага съответните институции и/или организации да изпълняват всекидневните си дейности и оптимизира и подобрява работата им чрез бизнес софтуера на Entersoft.

Entersoft подкрепя тези институции като предоставя безплатно софтуер, консултантски услуги, експертни познания и ноу-хау.