Технология

Инвестирането в нови технологии и иновации е от съществена важност, за да повишаваме конкурентоспособността си и да продължим да предоставяме добавена стойност на клиентите си.

Софтуерът на Entersoft е разработен изключително на Microsoft.NET. Всички продукти са базирани на платформа, собствена разработка на компанията – ENTER.NET, затова притежават унифицирани технически, функционални и архитектурни характеристики:

 • Многослойна архитектура, която позволява наличието на множество приложни сървъри за разпределяне на натоварването при по-големи инсталации.
 •  Релационна база данни за Microsoft SQL Server.
 • 64-битова поддръжка за приложния сървър и сървъра на базата данни.
 • Лесна употреба, въз основа на стандартите за интерфейси на Microsoft Office и Windows.
 • Обмен на данни чрез XML Web Services.
 • Бърз отдалечен достъп за поддръжка на клонове, магазини за търговия на дребно и франчайз обекти без да е необходим Microsoft Terminal Server.
 • Мощна система за сигурност и криптиране за защитен достъп през интернет
 • Пълна вградена поддръжка на XML
 • Вграден инструмент за аналитична обработка (OLAP) за многомерен анализ
 • Автоматично обновяване на версията през интернет (Live Update)
 • Интегрираният бизнес софтуер на Entersoft е тестван и сертифициран за Microsoft SQL Server 2016, Microsoft Windows 10 и Microsoft Azure

Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide Two
Slide Two
Slide Three
Slide Three
previous arrow
next arrow