Компанията

Entersoft S.A. е водещ доставчик на бизнес софтуер в югоизточна Европа и Близкият изток.

Компанията предлага цялостно и интегрирано бизнес софтуерно решение включващо ERP, CRM, HRM, Retail, WMS, e-Invoicing, Mobile, e-Commerce и B.I. Решението е разработено на последната версия на Microsoft .NET® и може да се инсталира на сървъри на клиента (on-premise) или на облачна инсталация, както като лицензиран продукт така и като продукт под наем (Software as a Service – SaaS).

КОИ СМЕ НИЕ:

Entersoft бележи изключителен ръст, с постоянно увеличаване на своята престижна клиентска база в почти всички бизнес сектори и вертикали. Иновативните продукти на Еntersoft са спечелили доверието на нейните клиенти за управлението на ежедневните си бизнес процеси и вземането на стратегически решения. Компанията се цели както в малки, така и в средни и големи предприятия, предлагайки им продукти и вертикални решения, които добавят стойност за бизнеса на своите клиенти и ги правят по-конкурентоспособни, с по-ефективна вътрешна и външна комуникация и подобряват процесите свързани с износа. Освен това фирмата предлага специализирани вертикални решения за сектори със специфични потребности, като транспортни компании, търговци и дистрибутори на горива, поддръжка на кораби, образователни институции, както и специализирани ERP решения за публичния сектор .

Компанията е вписана в Alternative Market на Athens Stock Exchange, притежава дъщерни фирми в България, Румъния, както и гръцката компания Wedia, CGSoft, smartCV. Осъществява износ в 40 държави чрез сертифицирани партньори. Entersoft работи заедно със своите сертифицирани партньори, за да осигури качествена поддръжка и внедрявания на своите клиенти.

МИСИЯ:

Мисията на Entersoft е да предоставя постоянно пълна гама от иновативни и ефективни интегрирани корпоративни приложения заедно с висококачествени услуги и поддръжка, за да осигури оптимизирана ефективност на своите клиенти. Поради тази причина ние инвестираме в изследвания и проектиране на усъвършенствани системи, които в комбинация с нашите висококачествени услуги осигуряват максимална ефективност и бъдещ характер на предоставените от нас решения.

Основните конкурентни преимущества на Entersoft са:

  • Новаторският, гъвкав и ефективен бизнес модел и богатият опит, в комбинация с ясна визия и стратегия за развитие.
  • Иновативни и новаторски технологични решения с постоянни инвестиции в нови изследвания и разработки.
  • Висококачествени, структурирани и модерни услуги. Компанията притежава богат опит във внедряването на проекти в малки, средни и големи предприятия. Високото ниво на Ноу-хау в Entersoft и оптимизираното използване на модерни технологии осигурява подобрена поддръжка и оптимизирани услуги към клиентите.
  • Професионализма на служителите. Експертизата на екипа на Entersoft е натрупана в следствие на дългогодишни опит с бизнес софтуер и обслужване на клиенти. Служителите на Entersoft играят ключова роля в успеха на компанията и Entersoft постоянно инвестира в развитие на тяхното ноу-хау и експертиза.
  • Доволните и изключително лоялни клиенти на компанията.
ДЪРЖАВИ
>
КЛИЕНТИ
>
ПАРТНЬОРИ & КОНСУЛТАНТИ
+
СЛУЖИТЕЛИ

Някои от нашите клиенти казват ..

“At JTI we are aiming to continuous optimization and automation of our processes.
We chose the Entersoft Business Suite® because it is a complete business software with rich functionality, impressive sales management capabilities SFA & Merchandizing and many advanced business intelligence tools.
The international experience Entersoft has in the implementation in conjunction with local presence and service were additional important factors in our choice. We believe that it will be an important factor to achieve our goals.”

Eugen Baloc IT Manager, JTI Romania

“We implemented many projects with Entersoft’s products. Μain success factors of these projects were our organizational maturity and management commitment in addition to Entersoft’s products broad functionality and the company’s technological expertise and experience in implementing complex projects.”

L. Athanasiou Chief Technology Officer

“Entersoft managed to help us offer to our customers not only high quality products but also services of equal value”

G. Gogonas IS Project Manager

“Entersoft Business Suite® and Entersoft CRM® implemented extremely quickly, covering our needs for our rapid development.
The unified company image and knowledge of our evolving customer needs makes us more competitive in the market and able to offer our customers better and more targeted services.”

C. Petroutsos Finance & IT Director

"One of our main problems was the fragmented information and the delayed communication between Greece and our companies internationally due to multiple and different information systems. With Entersoft Business Suite® we have managed to homogenize information by integrating all of our data into a central IT system. As a result, we all have direct information on all our processes, from the production to distribution and from warehouses to accountants, in Greece and in our companies abroad. With the Entersoft Business Suite®, the aim of the financial management for direct and reliable information is realized, an aspect that in a modern business environment is translated into time and money! Furthermore, Entersoft Mobile CRM/SFA®, with its structure and its numerous functions, is expected to provide solutions and new impulse to sales department, and we expect to immediately implement this in our subsidiaries outside of Greece as well."

A. Tasikas Financial Manager