Архиви: Industries

Производство

Интегрирано проследяване на индустриалните параметри с управление на цялостния жизнен цикъл на продукта и подробно описание на разходите. Осигуряване на свързаност на отделните заводски отдели и на производствените фази, като се започне от дизайна на продукта (научноизследователска и развойна дейност), определяне на рецептата (готови и почти завършени продукти), поддържане на подробна информация за производството, дейностите по контрол на качеството и регистриране на разходите. Entersoft предлага решения за конкретните нужди на всеки завод (напр. сензорни екрани, таблети и т.н.) за лесно въвеждане на производствените движения и маркиране на датата и фазата.

Чрез инструментите на решението се разработват Главен производствен график (MPS) и Планиране на нуждите от материали (MRP).

Тези инструменти организират производствените нужди от доставки (материали и консумативи) или автоматично от резултатите от MRP, или чрез приложения за работните процеси, одобрения и поръчки.

Те автоматизират работните процеси в склада (прием, събиране, опаковане и т.н.) чрез подходящи устройства (RF), периодични организационни дейности в склада с автоматични корекции и физическа проверка на инвентара.

Инструментите предоставят възможности за превантивна и коригираща поддръжка на машините и система за планирана поддръжка

Следят по лесен и задълбочен начин анализа на разходите и всички останали параметри, необходими на администрацията (корпоративни параметри), като информацията се представя с използването на модерни управленски информационни системи и средства за BI, които комбинират и анализират информацияta от всички отдели.

Храни

Решенията на Entersoft предоставят отлична организация на клиентите и вътрешните и външните комуникации с цялостно покритие на търговските и кредитните правила, както и проследяване на споразуменията за кредитиране (покупки и продажби). Те също така:

Предоставят цялостна проследяемост на партидите при изпращане, приемане, производство, брак и т.н. и организират комуникациите с партньорите ви, напр. електронен обмен на данни (EDI), специален печат, етикети и др.

Предлагат проследяемост на продуктите в реално време и на всеки етап – приемане на поръчката, ценообразуване, взимане, опаковане (WMS) и готова автоматизация на продажби, мърчандайзинг и xVan търговия.

Оптимизират планирането на маршрута, доставката на товарите и разпределението на наличностите според поръчките на клиентите въз основа на алгоритми. Организират нуждите от снабдяване (материали и консумативи) автоматично от резултатите от MRP (Material Requirements Planning) или чрез приложения за работните процеси, одобрения и поръчки.

Гарантират интегрирани функции за по-ефективно управление на възможностите за продажби и маркетинг с вградени диаграми и контролни панели за анализ наблюдение на необходимата информация.

Напитки

Решенията на Entersoft предоставят отлична организация на клиентите и вътрешната и външна комуникация с цялостно покритие на търговските и кредитните правила, както и проследяване на споразуменията за кредитиране (покупки и продажби). Те също така:

Предоставят цялостна проследяемост на партидите при изпращане, приемане, производство, бракуване и т.н. и организират комуникациите с партньорите ви, напр. електронен обмен на данни (EDI), специален печат, етикети и др.

Предлагат проследяемост на продуктите в реално време на всеки етап – приемане на поръчката, ценообразуване, взимане, опаковане (WMS) и готова автоматизация на продажби, рекламни материали и xVan търговия.

Оптимизират планирането на маршрута, доставката на товарите и разпределението на наличностите според поръчките на клиентите въз основа на алгоритми.

Организират нуждите от снабдяване (материали и консумативи), които се автоматизират чрез резултатите от MRP (Material Requirements Planning) или чрез приложения за работните процеси, одобрения или поръчки.

Позволяват по-добро управление на специалните данъци (напр. за алкохол), комуникацията с агенциите (напр. митническата агенция), но също така и автоматизират процедурите за данъци и митници.

Следят по лесен и задълбочен начин анализа на разходите и всички останали параметри, необходими на администрацията (корпоративни параметри), като информацията се представя с използването на модерни управленски информационни системи и средства за BI, които комбинират и анализират информацияta от всички отдели.

Бързооборотни стоки (FMCG)

Софтуерните Pешения на Entersoft са идеалният избор за фирми, които разпространяват бързооборотни стоки. Те са предназначени да отговарят на всички нужди по възможно най-ефективния и точен начин.

Решенията на Entersoft предоставят отлична организация на клиентите и вътрешната и външна комуникация с автоматизирано и цялостно покритие на търговските и кредитните правила, както и проследяване на споразуменията за кредитиране (покупки и продажби). Те също така:

Дават възможност за цялостна проследяемост на партидите при изпращане, приемане, производство, бракуване и т.н. и организират комуникацията ви с партньорите, напр. електронен обмен на данни (EDI), специален печат, етикети и др.

Предлагат проследимост на продуктите в реално време на всеки етап – поръчване, ценообразуване, взимане, опаковане (WMS) и готова автоматизация на продажби, рекламни материали и xVan търговия.

Оптимизират планирането на маршрута, доставката на товарите и разпределението на наличностите според поръчките на клиентите въз основа на алгоритми. Организират нуждите от снабдяване (материали и консумативи) автоматично от резултатите от MRP (Material Requirements Planning) или чрез приложения за работните процеси, одобрения и поръчки.

Гарантират, че възможностите за продажби и маркетинг се управляват по-ефективно с вградени диаграми и контролни панели за проследяване и анализиране на необходимата информация. И всичко това се реализира благодарение на вградени функции.