За контакт с медиите

В нашата секция Press Office можете да намерите изчерпателна и навременна информация относно Entersoft SA. Ако се нуждаете от допълнителна такава за Entersoft SA, моля свържете се с г-жа Aggeliki Mastori, Senior Marketing Executive.

Aggeliki Mastori
362 Siggrou Ave., & Evripidou
GR 176 74 Kallithea
Τ : +30 211 101 5000
F : +30 211 101 5005
email: marketing@entersoft.gr