}

Архив

Архив

Entersoft: Ръст на приходите, стабилна рентабилност и добра ликвидност през 1-вата половина на 2022 г

Въпреки предизвикателната среда, Entersoft продължава своето динамично развитие, базирано на комбинация от органичен растеж и придобивания. По-конкретно, компанията обявява основните си финансови резултати за първото…

Continue reading

Entersoft създава Център за внедряване и разработка на софтуер в сътрудничество с Университета в Патра

Нова инвестиция на Entersoft, която създава Център за внедряване и разработка на софтуер в Патра в сътрудничество с местния университет. Очаква се през първата фаза…

Continue reading