Entersoft Business Suite

„Открийте потенциала на вашия бизнес“


Business Suite

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Entersoft Business Suite® поддържа едновременна работа на множество дружества и тяхното проследяване в различни бизнес измерения в единна база данни. Получавате унифицирани дашборди и BI анализи за цялостната дейност на организацията от единен източник – в реално време и без никакво забавяне.

 

Entersoft Business Suite® можете да автоматизирате и ускорите корпоративните дейности, да оптимизирате процесите, да намалите разходите и да осигурите навременни и ефективни информирани решения. Цялостен бизнес софтуер, който подпомага бизнес плановете и стратегическия ви растеж. Съвременен, гъвкав и с възможности за надграждане, той ви дава възможност бързо и ефективно да реагирате на промените, за да засилите конкурентното си предимство.ERP системата на Entersoft Business Suite® координира и разпределя информационните потоци в организацията, осигурявайки достъп базиран на роли до информацията и бизнес процесите, както и множество сценарии, основани на най-добри практики които увеличават продуктивността и конкурентоспособността. Подробните отчети, дашборди и BI (Business Intelligence) анализи в реално време, основани на единен източник на истина, водят до значително по-добро вникване в бизнес информацията и взимане на по-добри решения.

ERP модулите на Entersoft Business Suite® включват:

 • Счетоводство и финанси
  • Главна книга
  • Управление на разходи и себестойност
  • Управление на ДМА
  • Международни счетоводни стандарти (МСС)
 • Управленско счетоводство
 • Бюджетиране
 • Парични средства и ликвидност
 • Вземания и задължения
 • Управление на складови наличности и логистика
 • Продажби и дистрибуция
 • Управление на поръчките и доставките
 • Управление на производството
 • Управление на проекти

CRM системата на Entersoft Business Suite® отговаря на потребностите търговския отдел, маркетинговия отдел и отдела за обслужване на клиенти в организацията, осигурявайки интегрирана софтуерна среда за 360-градусов поглед в реално време върху клиентите и контактите. Лесен за адаптиране и гъвкав Entersoft CRM подобрява погледа върху клиента, осигурява условия за по-добра екипна работа, повишава ефективността на служителите и увеличава нивото на удовлетвореност на клиента.   вижте повече...

RETAIL системата на Entersoft Business Suite® е специално проектирана за търговците на дребно, притежава хибридна функционалност (онлайн и офлайн), осигурява цялостна поддръжка на търговския цикъл, включващо поръчки, касови бележки, плащания, кредитни карти, връщания, съдържа мощен инструмент за предложения за презареждане на стока по критерии и включва най-добри практики, отговарящи на вашите пазарни нужди.  вижте повече...

WMS системата на Entersoft Business Suite® е софтуерно решение, създадено чрез най-модерни технологии. То ще позволи на вашата организация да взима информирани решения за ежедневните оперативни процеси, да намалите сложността на процесите, да оптимизирате разходите и да управлявате ресурсите си в рамките и извън рамките на складовите помещения.  вижте повече...

МОБИЛНАТА система на Entersoft Business Suite® за таблети и смартфони, организира и контролира вашите контакти и цялостната дейност в движение по всяко време и навсякъде, все едно сте в офиса. Проектирана е да работи самостоятелно или интегрирана с ERP и/или CRM решение. Високотехнологичните мобилни приложения предоставят ползите на единен източник на истина за всички вътрешни и външни комуникационни канали.

Вижте повече за Entersoft Mobile CRM/SFA…
Вижте повече за Entersoft Mobile Field Service…
Вижте повече за Entersoft Mobile xVan…

Системата за Електронна търговия (Ε-Commerce) на Entersoft Business Suite® изцяло подържа всички ваши потребности и функции за управление на електронна търговия, B2B, фирмен портал и интранет и се внедрява изключително бързо..  вижте повече... 


Значителни предимства

 

Филтриране по разделение / роля 
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Web-based versions upgrade, seamless clients synchronization

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Flexible data exchange tools with third-party systems

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Corporate knowledge base in order to support all users and all processes

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Multi-level privileges for user access

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Infrastructure for implement any Retail Chain schema

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Ability to develop additional functionality (customization)

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Consolidation of ALL business process management systems

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

Auto-correction of consumption quantities, based on stock counting results

Automatic allocation of differences resulting from physical stock counting in (theoretical) consumptions, produced by BOMs.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

Lots traceability

Complete tracking of lot history, starting from receipt or production and ending to the last shipment. Information about the route & current batch position.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

Production cost structure

Justification of production cost per production phase, per product or product group and per cost origin.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

Production process efficiency indicators

Production orders average processing time, products delivery time by customer order, product cost analysis and profitability.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

MRP: Material requirements planning, based on Production plan

Automatic calculation of raw material shortages to implement the production plan. Purchase orders generation on appropriate dates so to insure the minimum required stock level.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

MPS: Production schedule

Production orders based on sale orders, on available stock - shortages, make-to-stock process (adequacy days) etc. Ability to intervene freely in the generated Production Calendar.

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

Point of Sale replenishment process

Calculation of optimal redistribution of the available stock between stores, taking into account the maximum and minimum stock level per store, per item category and the priority of replenishing stores.

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

Stock replenishment scenarios

Replenishment proposal based on sales history, on stock limits, on production orders or on required stock adequacy days

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

Available stock allocation to customers orders

Optimal ordering proposal with allocation algorithms based on various prioritization criteria (e.g. customer, region, delivery date, % order coverage, etc.). Automatic stock reservation for the approved delivery plan.

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

Stock control policy

Business rules for inventory control e.g. on-line check of stock while sale ordering, lot delivery rules, item withdrawal policy ). Protection against incorrect movements.

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

Age and cost of inactive stock

Inactive stock age analysis and current cost. Facilitate decision-making on how to reduce it (e.g. divestment, special sale discounts).

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

Monitoring compliance of suppliers agreements – rebates

Recording all details of commercial agreements with suppliers, expected rebates, comparisons with actual rebates and highlighting of deviations.

ДОСТАВКА НА ЛИНИЯ И ЛОГИСТИКА

Inventory management KPIs

Average storage time, average cost, cost variations, depreciation rates, stock turnover ratio.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Traceability of Support Cases

Tracking the history of each incident, for the entire chain of actions associated with it. Reporting at a customer and a technician level.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

The Support Contracts Billing Plan is incorporated to Forecasted Cashflows

Automatic generation of proforma invoice for services provided under the terms of the Support Contracts, which affect the projected income and cashflows.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Customer Service processes continuously collaborative to back office

Required spare parts, orders, receipts, internal dispatches, serial number management, invoices and receipts for the services provided

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Service Level Agreements

Locations covered by the Contracts, response times, exclusions, warranties, terms, pricing and payment rules, etc.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Complaint management

Classification by severity - evaluation of unresolved complaints. Typical corrective actions and total cost of problem resolution.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Task scheduling, calendar, availability, simplicity in assignments, appointment rescheduling

Assignment procedures to technicians, updated view of outstanding tasks, easy plan rescheduling, updating of work duration, detection of imbalances in resources allocation, over-allocations..

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Service efficiency and support costs control

Cost-effectiveness analysis and control of services cumulatively or by representative. Information on the number of tasks per progress phase or per priority and for the number or the rate of responses-problems solved.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Online sales ordering through mobile devices

Easy input of key data for bids and sales orders for the salesperson. Structured menus, clear choices, easy movements and help on mobile or tablet devices without the need for extra training.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Structured sales cycle

Central design of salesmen visit plans, based on responsibility areas, customer availability, periodical inspection policy. Ability to set targets and review results.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Main navigation screen for salespersons daily activity

Management, evaluation, follow up of leads & sales opportunities through a central navigation screen (hot leads, daily and weekly activity plans)

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Loyalty schemes

Flexible loyalty policy implementation scenarios (eg value scale, item mix). Visibility of customer bonus points from any store of a retail chain.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Retail “basket” sales statistics

On-line monitoring of daily store activity. Store statistics (turnover, sales volume) per hour. Retail "basket" KPIs based on visiting traffic or weather conditions.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Gross profit – online order cost (per order line)

Online cost and gross profit while sale ordering, based on the current weighted average cost price. Ability to prohibit discounts that cause gross profit to fall below a minimum level.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Order execution cycle & KPIs

Typical KPIs of sales process performance: average routing, preparation, delivery time and average deviation from agreed delivery date.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Justification of customer discounts – discount source analysis

Justification of all discounts given to customers - analysis of invoice-level-discount and retrospective volume discounts. Customer rating, based on average discount percentage scales.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Customer retention rate

Statistical analysis of customer acquisition rate and the retention rate of existing customers. Overtime comparison of average scores.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Average sales cycle

Analysis of sales cycle for won and lost sales opportunities, average sales cycle per value level, per business unit, per representative. Variations of sales cycle per phase.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Competition analysis

Analysis of competition as it is captured through sales opportunities. Information for key competitors, causes of win-loss, lost revenues analysis.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Sales effectiveness analysis

Turnover, gross profit, objectives achieving (%), by business dimension (e.g. product-customer groups, geographical areas, distribution channels). Analysis by lead source. Monthly and yearly comparison of sales KPIs.

ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Sales forecasts & on-line monitoring

Compilation tools for sales budgets by customer or item grouping dimensions, per salesperson, point of sale and other corporate dimensions. On-line monitoring of budget achievement.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Accounting reconciliation process

Methods and tools for confirm accounting reconciliation vs subledgers and/or detect probable sources of discrepancies

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Consolidated view of trade person registry irrespective of role (customer-supplier)

Consolidated view of accounting (book) & commercial balance of a trade person irrespective of role (e.g. customer-supplier) and of the company of the group. Necessary information for balance payment process.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Payment approval and routing processes

Management and planning of payments. Approval processes. Auto create computerized checks or Bank payment orders. Mass view and manage the whole group of companies liabilities

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Collections monitoring & scheduling

Monitoring of outstanding receivables. All relevant information available, for effective communication with customers and schedule their payments.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Balance Sheet & Income Statement

Configurable Balance Sheet and Income Statement, using Excel integrated component

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

IAS – On line update & compare to National Accounting System

Coexistence and synchronization of the two reporting systems. Comparative statements for all subsystems (Accounting, Fixed Assets, Inventory costs, Accounts Receivable, Accounts Payable). Calculation of deferred tax.

Някои от нашите клиенти казват ...

“Entersoft Business Suite® and Entersoft CRM® implemented extremely quickly, covering our needs for our rapid development.
The unified company image and knowledge of our evolving customer needs makes us more competitive in the market and able to offer our customers better and more targeted services.”

C. Petroutsos Finance & IT Director

Други продукти

Entersoft Mobile®

Новото поколение Enterprise Mobility е тук Съвременните мениджъри са постоянно в движение и трябва да взаимодействат със своята компания навсякъде и по всяко време. С…

Continue reading

Request demo

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Expert®

е интегриран и готов за използване ERP, CRM, Retail, Mobile и Business Intelligence бизнес софтуер за до 10 потребителя

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Analyzer®

е самостоятелно решение, с което мениджърите на всяко ниво могат да имат достъп до информацията във всяка система на Entersoft или всяка комбинация от on-line системи по всяко време през смартфон, таблет и смарт телевизор чрез уеб браузър.

Request demo