E-Commerce

“E-Commerce, A Strategy to Grow”


Entersoft Ε-Commerce® is an ample e-commerce software fully integrated with the Entersoft Business Suite® or Entersoft Expert®, ERP & CRM application. Entersoft Ε-Commerce® can be integrated with any ERP or CRM software.

Easy to implement, simple to use, with ready made impressive layouts, provides comprehensive management for all of its function, from how the products will appear on the site to sales policies and credit control automated process. The system derives all needed information automatically and real time from the ERP and/or CRM application, creating a fully updated and efficient portal for your customers.

Entersoft Ε-Commerce® comprehensively supports all your e-commerce needs and functions, B2C, Β2Β and company portals and intranets, in no time.


Някои от нашите клиенти казват ...

“Entersoft Business Suite® and Entersoft CRM® implemented extremely quickly, covering our needs for our rapid development.
The unified company image and knowledge of our evolving customer needs makes us more competitive in the market and able to offer our customers better and more targeted services.”

C. Petroutsos Finance & IT Director

Други продукти

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Expert®

е интегриран и готов за използване ERP, CRM, Retail, Mobile и Business Intelligence бизнес софтуер за до 10 потребителя

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft Mobile Field Service®

улеснява и оптимизира предоставяните сервизни услуги. Планиране на графика на сервизните услуги, определяне на приоритети, оптимизиране на ресурсите и минимизиране на транспортните разходи и тези за вътрешни движения.

Request demo

Entersoft Mobile xVan®

е част от интегрираната информационна система Entersoft CRM. Продуктът е насочен към дружества, които продават продуктите и/или услугите си на крайни клиенти (B2B) с концепция за мобилно фактуриране (xVan).

Request demo

Entersoft Mobile MedRep®

Медицинските представители имат достъп чрез смартфони и таблети до цялата информация, от която имат нужда за местата на посещение и за продуктите които представят, все едно се намират в офиса.

Request demo

Entersoft Mobile CRM/SFA®

увеличава ефективността на вашия мобилен търговски екип, чрез предоставяне на гъвкавостта за достъп до данни в реално време през смартфон или таблет, да изпълняват техните ежедневни задачи и да са напълно информирани, все-едно се намират в офиса.

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Analyzer®

е самостоятелно решение, с което мениджърите на всяко ниво могат да имат достъп до информацията във всяка система на Entersoft или всяка комбинация от on-line системи по всяко време през смартфон, таблет и смарт телевизор чрез уеб браузър.

Request demo