Entersoft CRM

„Максимизирайте ефективността си по отношение на потенциалните и съществуващите ви клиенти“


Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, която удовлетворява нуждите на различните отдели за продажби, маркетинг, обслужване на клиенти и поддръжка (SLA). Предлага пълна интеграция със системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), като предоставя интегрирана софтуерна среда за 360-градусова статистика в реално време за клиентите и контактите ви.

Entersoft CRM® е мощен инструмент за планиране, организиране и проследяване на бизнес процесите и трансакциите с вашите контрагенти. Гъвкав и лесен за адаптиране, Entersoft CRM® увеличава видимостта на клиентите, предоставя безпроблемна работа в екип и подобрява ефективността на служителите и практическата работа на потребителите.

Entersoft CRM® е напълно интегриран с Microsoft® Outlook и е лесно достъпен от мобилни устройства (съвместими с Windows смартфони, таблети, iPhone и iPad), за да осигурява на мобилните ви служители информация в реално време и същите инструменти, които биха използвали на работното си място, като така увеличава тяхната ефективност и производителност.

Възможностите за разширени ролеви анализи, отчети и Business Intelligence (BI) дават възможност на служителите ви да разработват целенасочени маркетингови кампании, успешни промоции, стратегии и политики за продажби. Проектирайте и изпълнявайте ефективни маркетингови и търговски кампании въз основа на информирани решения и постигайте целите си, като изпреварите конкурентите.

Entersoft CRM® е напълно интегриран с Entersoft ERP или се предлага като самостоятелен продукт, като предоставя цялостни решения за:

 1. Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM)
  • Автоматизация на процесите за продажби (SFA)
  • Управление на комисионни
  • Управление на възможности (opportunity management)
  • Управление на договорни отношения
  • Управление на абонаменти
  • Маркетингови кампании
  • Профилиране и сегментиране на клиентите
 2. Маркетингови кампании
  • Въпросници/проучвания
  • Маркетинг чрез SMS/MMS
  • Управление на събития
  • Повече...

 3. Управление на сервиз и обслужване на клиенти
  • Управление на сервиз
  • Управление на споразумения за ниво на поддръжка (SLA)
  • Управление на оплаквания
  • Управление на бази знания
 4. Интеграция с телефонна централа (CTI)
 5. Интеграция с Microsoft Outlook и Lotus Notes

Повече за управлението на Entersoft CRM Marketing Management…


Някои от нашите клиенти казват ...

“We implemented many projects with Entersoft’s products. Μain success factors of these projects were our organizational maturity and management commitment in addition to Entersoft’s products broad functionality and the company’s technological expertise and experience in implementing complex projects.”

L. Athanasiou Chief Technology Officer

“Entersoft Business Suite® and Entersoft CRM® implemented extremely quickly, covering our needs for our rapid development.
The unified company image and knowledge of our evolving customer needs makes us more competitive in the market and able to offer our customers better and more targeted services.”

C. Petroutsos Finance & IT Director

Други продукти

aberon®

е гъвкава информационна система за управление на складове и дистрибуции и представлява основното ядро на решенията, предлагани от Entersoft SCM 360 за оптимизиране на веригата на доставки.

Request demo

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Mobile®

Новото поколение Enterprise Mobility е тук Съвременните мениджъри са постоянно в движение и трябва да взаимодействат със своята компания навсякъде и по всяко време. С…

Continue reading

Request demo

Приложения на Entersoft Cloud®

Получаване на интегрирани и взаимосвързани облачни услуги.   Ние свързваме приложенията Entersoft с приложения на трети страни чрез мощния Entersoft API. Приложения налични в облака…

Continue reading

Request demo