Request for Approval

 

“Искания от персонала от всякакъв вид и одобрения на заявки без географски или технически ограничения.”

Уеб базиран модул за одобряване на различни видове заявки за персонала, който е в движение или като цяло е извън офиса. Исканията, подадени от сътрудниците / служителите, са лесно достъпни от отговорните / мениджърите чрез всеки уеб браузър и могат да се , отнасят до:

  • Оферти
  • Поръчки
  • Разходи

За валидиране на заявката, потребителят може да прикачи коментари, документи, снимки. Всички приложения като документация на заявките са на разположение на отговорния одобряващ.

Системата предоставя възможност за различни одобрения на потребители (търговски директор, кредитен директор и др.), в зависимост от исканата сума. Дизайнът на този поток се изпълнява чрез нивата на сумата, които съответстват на ролята, която има право да продължи с одобрение или отхвърляне.


Други продукти

aberon®

е гъвкава информационна система за управление на складове и дистрибуции и представлява основното ядро на решенията, предлагани от Entersoft SCM 360 за оптимизиране на веригата на доставки.

Request demo

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Mobile®

Новото поколение Enterprise Mobility е тук Съвременните мениджъри са постоянно в движение и трябва да взаимодействат със своята компания навсякъде и по всяко време. С…

Continue reading

Request demo

Приложения на Entersoft Cloud®

Получаване на интегрирани и взаимосвързани облачни услуги.   Ние свързваме приложенията Entersoft с приложения на трети страни чрез мощния Entersoft API. Приложения налични в облака…

Continue reading

Request demo