Surveys

 

“Най-лесният начин да събирате данни от пазара и да ги анализирате незабавно с Entersoft CRM”

Проучванията на Entersoft, водени от Entersoft CRM, могат да предоставят цялостно решение за следните нужди от маркетингови изследвания:
  • Удовлетвореността на клиентите/li>
  • Опит за пазаруване от клиенти
  • Отзиви за обслужване на клиенти
  • Инструмент за POS посещение за продавача
Широкият оперативен дизайн на Entersoft CRM се използва за:

  1. Дизайнът на анкетата с възможност за използване на готови шаблони и характеризиране на въпросите въз основа на нуждите (по отношение на формата, предоставените опции и др.), със степенуването на въпросите по отношение на теглото им, с възможност за анонимен отговор, с продължителност и срок на годност
  2. Оценката на отговорите с различни инструменти за мониторинг и графики (KPIs-Scorecard, Претеглено оценяване, Функционалност за пробиване, Честота на отговори, Точкуване на настроението и др.)
  3. Всяко действие след пускане на пазара и продажби на участници като напр. материали за промоционална кампания, планиране на посещения за продажба, управление на жалби и др.

Системата осигурява:

  • Изпращане на покана (SMTP, Moosend, MailChimp) до имейл на получателя
  • Попълването на въпросника с възможност за навигация по въпросите от всеки уеб браузър
  • Начална страница, Затваряща страница, Фон, Лого

Мощен инструмент за всички клиентски отдели


Други продукти

aberon®

е гъвкава информационна система за управление на складове и дистрибуции и представлява основното ядро на решенията, предлагани от Entersoft SCM 360 за оптимизиране на веригата на доставки.

Request demo

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Mobile®

Новото поколение Enterprise Mobility е тук Съвременните мениджъри са постоянно в движение и трябва да взаимодействат със своята компания навсякъде и по всяко време. С…

Continue reading

Request demo

Приложения на Entersoft Cloud®

Получаване на интегрирани и взаимосвързани облачни услуги.   Ние свързваме приложенията Entersoft с приложения на трети страни чрез мощния Entersoft API. Приложения налични в облака…

Continue reading

Request demo