Entersoft Expert

 

„Интегрирано решение от следващо поколение обхващащо ERP, CRM и електронна търговия за малки и средни предприятия“


 

Entersoft Expert®

е интегриран, готов за употреба бизнес софтуер обхващащ ERP, CRM, търговия на дребно, електронна търговия и бизнес разузнаване за до 10 потребители.

Той може бързо да замени всеки друг съществуващ ERP софтуер чрез готови скриптове за миграция и автоматичен трансфер на данни. Възползвайте се от анализи в реално време, опростен и лесен за употреба интегриран софтуер. Той наследява всички предимства на по-всеобхватния продукт Entersoft Business Suite®, тъй като е разработен на същата платформа (Microsoft .NET), като така дава възможност на по-малките дружества да се възползват от бизнес практиките и опита на по-големи организации.

Възможно е автоматично надграждане до Entersoft Business Suite®, като по този начин се запазва началната инвестиция в софтуер, услуги и обучение на служителите. Възползвайте се от готовите за употреба най-добри бизнес практики заедно с детайлни анализи и дашборди, които ще ви улеснят при процеса на взимане на решения. Системата Entersoft Expert’s® ERP координира и разпределя информацията в цялата организация, предоставяйки достъп до информация и бизнес процеси основани на роли, както и множество най-добри практики и сценарии, които увеличават производителността и конкурентоспособността.Цялостни справки и дашборди в реално време през единен източник на истина помагат да се вникне в данните на бизнеса и подобряват взимането на решения

Модулите на Entersoft Expert’s® ERP включват:

 • Счетоводство и финанси
  • Главна книга
  • Управление на разходи и себестойност
  • Управление на ДМА
 • Бюджетиране
 • Парични средства и ликвидност
 • Вземания и задължения
 • Управление на складови наличности и логистика
 • Продажби и дистрибуция
 • Управление на поръчките и доставките
 • Управление на проекти

Системата Entersoft Expert’s® CRM покрива нуждите на отделите за продажби, маркетинг и сервиз, предоставяйки интегрирана софтуерна среда за 360o достъп в реално време до клиентите и контактите. Лесен за адаптиране и гъвкав, Entersoft CRM увеличава видимистта на клиентите, предоставя възможност за интегрирана екипна работа, за модерен начин на работа на клиентите увеличава ефективността на служителите.
вижте повече...

Системата Entersoft Expert’s® RETAIL е специфично проектирана за търговията на дребно със хибридна функционалност (online and offline), поддържа изцяло търговския цикъл, включва поръчки, издаване на касови бележки и фактури, плащания, разплащания с кредитни карти, връщания, мощно средство предлагащо зареждане на стока и включва най-добри практики за да покрие по най-добър начин вашите търговки потребности.
вижте повече...

Системата Entersoft Expert’s® WMS е модерно, state-of-the-art софтуерно решение. То ще позволи на вашата организация да взима информирани решения за ежедневните си оперативни процеси, да намали сложността, да оптимизира разходите и да управляв ресурсите си във и извън рамките на складовете.
вижте повече...

Системата Entersoft Expert’s® MOBILE за таблети и мобилни телефони, организира и контролира вашите контакти и дейности “on-the-field” по всяко време, навсякъде, все-едно служителите са в офиса. Проектирана да оперира самостоятелно или интегрирана със ERP и/или CRM база данни, високотехнологичните мобилни приложения предоставят ползите от единен източник на истина, през вашите вътрешни или външни комуникционни канали.

Вижте повече за Mobile CRM/SFA…
Вижте повече за Mobile Field Service…
Вижте повече за Mobile xVan…

Entersoft Expert’s® Ε-Commerce цялостно поддържа всички ваши потребности и функции свързани с управление на електронната търговия, B2B функционалности, фирмени портали и интранет.
вижте повече...

 

Entersoft Expert® е идеален за малки и средни предприятия.


Някои от нашите клиенти казват ...

”Entersoft solution with the excellent and flexible support from the company, has confirmed our expectations, relieving us of previous anxiety and giving Makita new" tools "for its dynamic expansion in Greece.”

I. Karydis Managing Director of MAKITA Hellas

Други продукти

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Expert®

е интегриран и готов за използване ERP, CRM, Retail, Mobile и Business Intelligence бизнес софтуер за до 10 потребителя

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Mobile®

Новото поколение Enterprise Mobility е тук Съвременните мениджъри са постоянно в движение и трябва да взаимодействат със своята компания навсякъде и по всяко време. С…

Continue reading

Request demo

Приложения на Entersoft Cloud®

Получаване на интегрирани и взаимосвързани облачни услуги.   Ние свързваме приложенията Entersoft с приложения на трети страни чрез мощния Entersoft API. Приложения налични в облака…

Continue reading

Request demo