Entersoft Expert Cloud ERP

Интегриран облак ERP, CRM и електронна търговия от следващо поколение за малки и средни предприятия


Entersoft Expert Cloud ERP®

е най-съвременният софтуер за поддръжка на управление за контрол и развитие на разрастващ се бизнес, с най-пълната софтуерна система с интегрирани ERP, CRM, търговия на дребно, мобилни устройства, електронна търговия и бизнес разузнаване.

Той може да замени всеки друг съществуващ съществуващ софтуер за търговско и финансово управление за нула време, без допълнителни инфраструктурни нужди (необходим е само компютър и достъп до интернет) и предлага незабавна информация, простота, използваемост и познаване на потребителите, както и интеграция на данни между отделите на компания. От първия си ден на работа той предлага нови най -добри практики и процеси, от които бизнесът може да се възползва, както и широк спектър от нова, богата и сложна информация за вземане на бизнес решения.

Гъвкавост
Незабавни прозрения
Намалени разходи
Сътрудничество
Ефективност

Entersoft Expert Cloud ERP® координират и разпространяват информация в цялата организация като осигуряват ролеви бизнес процеси и достъп до информация както и множество сценарии с най -добри практики, които повишават производителността и конкурентоспособността.
Изчерпателни отчети в реално време, таблици и анализи на Business Intelligence чрез единна унифицирана база данни, която подобрява бизнес представата и вземането на решения.

Entersoft Expert Cloud ERP® адресиран към динамично растящи МСП и е значително диференциран от други подобни продукти както поради готовите модели на организация, които съдържа, така и поради технологичното си превъзходство, тъй като се основава изцяло на съвременните технологии на Microsoft и се хоства на Microsoft Azure®, предлагащ сигурност и надеждност.

Системата осигурява механизми за трансфер на данни за всички финансови и търговски приложения за управление, осигурявайки продуктивна работа с вашите данни.

Модулите Entersoft Expert Cloud ERP® включват:

 • Финансово счетоводство
  • Главна книга
  • Отчитане на разходите
  • Управление на дълготрайни активи
 • Финансово управление (фондове, банки, ценни книжа)
 • Управление на клиенти (клиенти, доставчици)
 • Мониторинг на ценови листи и договори
 • Управление на запасите и складовете
 • Организиране на елементите по цвят, размер, партида, сериен номер и др.
 • Продажби и дистрибуция
 • Управление на доставките и доставките
 • Вземания и задължения
 • Управление на клона
 • Отчети - MIS - Анализ
 • Вградени инструменти за проектиране на отчети - Отчет - OLAP & Табло за управление
 • Управление на документи

Entersoft Expert Cloud ERP’s® CRM отговаря на нуждите на подразделенията за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти на организации, като осигурява интегрирана софтуерна среда за 360o, в реално време информация за клиенти и контакти. Лесен за изпълнение и гъвкав, Entersoft CRM® е мощен инструмент за организиране, планиране и мониторинг, свързан с управлението на взаимоотношенията с клиенти и бизнес партньори.
Виж повече…

Entersoft Expert Cloud ERP’s® RETAIL e специално проектирана за индустрията на дребно с хибридна функционалност (онлайн и офлайн) и поддържа цялостно Цикъла на търговията на дребно, включително поръчки, разписки, плащания, изчистване на кредитни карти, връщания, мощни предложения за попълване на запаси и включва най -добрите практики, които напълно отговарят на нуждите на вашия пазар.
Виж повече…

Entersoft Expert Cloud ERP’s® WMS е модерно най-съвременно софтуерно решение. Тя дава възможност на вашата организация да решава ежедневните оперативни процеси да намалява сложността да оптимизира разходите и да управлява ресурсите в склада.
Виж повече…

Entersoft Expert Cloud ERP’s® MOBILE за таблети и смартфони, организирайте и контролирайте контактите си и всички дейности „на място“ по всяко време и навсякъде, сякаш сте в офиса. Наследствените им технологични функции ги интегрират със съществуващата ERP и/или CRM информационна система на компанията, повишавайки нейната ефективност.

Виж повече…

Entersoft Expert Cloud ERP’s® Ε-Commerce цялостно поддържа всички ваши нужди и функции за електронна търговия за Β2Β фирмени портали и интранет за нула време.


Някои от нашите клиенти казват ...

”Entersoft solution with the excellent and flexible support from the company, has confirmed our expectations, relieving us of previous anxiety and giving Makita new" tools "for its dynamic expansion in Greece.”

I. Karydis Managing Director of MAKITA Hellas

Други продукти

aberon®

е гъвкава информационна система за управление на складове и дистрибуции и представлява основното ядро на решенията, предлагани от Entersoft SCM 360 за оптимизиране на веригата на доставки.

Request demo

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Expert Cloud ERP®

Интегриран облак ERP, CRM и електронна търговия от следващо поколение за малки и средни предприятия

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Mobile®

Новото поколение Enterprise Mobility е тук Съвременните мениджъри са постоянно в движение и трябва да взаимодействат със своята компания навсякъде и по всяко време. С…

Continue reading

Request demo

Приложения на Entersoft Cloud®

Получаване на интегрирани и взаимосвързани облачни услуги.   Ние свързваме приложенията Entersoft с приложения на трети страни чрез мощния Entersoft API. Приложения налични в облака…

Continue reading

Request demo