Entersoft Mobile

Новото поколение Enterprise Mobility е тук


Съвременните мениджъри са постоянно в движение и трябва да взаимодействат със своята компания навсякъде и по всяко време. С мобилните устройства те могат да изпълняват ежедневните си задачи. Entersoft отговаря на тези нужди, предоставяйки всички необходими за целта системи и приложения, подходящи за всяка платформа и за всяко устройство.

Системите Entersoft Business Suite’s® MOBILE за таблети и смартфони организират и контролират вашите контакти и всички дейности „на място“ по всяко време и навсякъде. Проектирани да работят самостоятелно или напълно интегрирани с ERP и / или CRM база данни, високотехнологичните мобилни приложения осигуряват предимствата на един единствен информационен източник във вашите вътрешни или външни комуникационни канали.

 

Entersoft Mobile Cross Platform е уникален подход към обединена платформа за устройства с всякаква операционна система (iOS, Android, Windows), създадена за модулите на Entersoft (SFA / Merchandising, Field Service, xVan, MedRep). Всеки екип или всеки член от екипа може да има един и същ софтуер, същата функционалност и почти идентичен потребителски интерфейс на всяко устройство.

 

Entersoft Mobile Cross Platform поддържа устройства базирани на телефон с насочен UX / UI, адаптиран към техните специфични размери. Приложението разпознава типа устройство за таблет или на телефонна версия.

 

В допълнение портфолиото за мобилни решения на Entersoft включва Entersoft Pocketbiz, пълен набор от приложения за мобилни устройства с Android (Pocketbiz Sales, Pocketbiz Field Service, Pocketbiz Pharma, Pocketbiz Track & Trace, Pocketbiz Business Intelligence).


Някои от нашите клиенти казват ...

“Our need for modernization was compelling. We selected Entersoft xVan because we were convinced that we would achieve our goal, as happened. Within a short time, we managed to avoid mistakes, our orders were increased an unnecessary workload was reduced. Our investment gave value not only to the company but also to the employees.“

I. Amvrosiadis President CEO

Други продукти

aberon®

е гъвкава информационна система за управление на складове и дистрибуции и представлява основното ядро на решенията, предлагани от Entersoft SCM 360 за оптимизиране на веригата на доставки.

Request demo

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Expert Cloud ERP®

Интегриран облак ERP, CRM и електронна търговия от следващо поколение за малки и средни предприятия

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Mobile®

Новото поколение Enterprise Mobility е тук Съвременните мениджъри са постоянно в движение и трябва да взаимодействат със своята компания навсякъде и по всяко време. С…

Continue reading

Request demo

Приложения на Entersoft Cloud®

Получаване на интегрирани и взаимосвързани облачни услуги.   Ние свързваме приложенията Entersoft с приложения на трети страни чрез мощния Entersoft API. Приложения налични в облака…

Continue reading

Request demo