Entersoft Mobile MedRep

„Най-добрия инструмент на медицинския представител“

С Entersoft Mobile® Medical Representative, медицинския представител има достъп през смартфон и таблет до цялата информация от която се нуждае относно местата, които трябва да посети и за продуктите, които промотира, все едно се намира в офиса. Системата поддържа всички особености на този взискателен сектор, напълно е интегрирана с Entersoft CRM за да управлява голямото количество данни, необходими да опишат организационната структура на всички доставчици на здравни услуги и професионалисти, наблюдавани от медицински представители. Внедряването на (CRM) процесите е автоматизирано с: ръководства за действие, прилагане на промоционални задачи, лесно приключване на маркетинговите проучвания и използване на техните резултати за вземане на решения и за последващи действия.

Области на отговорност
Управление на територията: бизнес отношения между здравни специалисти - организации и здравни институции - институции - аптеки - работни места
Проектиране и управление на сферата на отговорност: Вид на здравната организация, район (Brick), специалност. Обща зона и активна зона
Управление на здравните специалисти според предписани рецепти с динамична ABC категоризация за работно място
Управление на продуктови линии с регионални правила

 

Данни за посещения

Управление на продукти и лекарства: Активно вещество, действие, заболяване, странични ефекти и противопоказания
Медицински посещения: Насочване и създаване на план за посещения на цикъл, здравен специалист, клиника, групова продажба. Автоматизирани посещения в болници, с подбора на здравни специалисти в края на посещенията.
Незабавно достъпна история на посещенията на същото място. Директна картина на бъдещи действия.
Ръководство за действие при медицинска визита: Поръчка за представяне на лекарства и йерархия, представяне на съответните брошури и материали в зависимост от медицинската специалност, интереси, вид на здравната организация и район (Brick)
Оценка на медицинската визита: състояние на отговора (положително-отрицателен-неутрален), история на предишни отговори за лекарство
Събиране на данни с целеви въпросници - множество видове въпроси за модул, задължителни въпроси, оплаквания, реакция от продукта, статистически анализ на отговорите
• Лесно отчитане на разходите на представителите
• Регистрация (участие) в конференции
Раздел „Организация на здравеопазването“ с нива на структура - здравни специалисти по клиника, дивизия, сектор
Раздел Здравен специалист с роли по работно място, множество специалности, интереси

Статистическа информация и индикатори (дашборди)

Средства за Business Intelligence: ABC модели, RFM анализ и сегментиране на пазара
Процент на покритие на зоната за посещения, процент на изпълнение на заложените цели, средно аритметично на посещенията и обобщение на деня, обсъждани въпроси, напредък в постигането на цели по ABC, изглед на информационния мениджър за областите му на отговорност
Екран за анализ на продажбите: сравнение на продажбите на аптекитесрещу действията на здравните специялисти в определен радиус от километри, който може да се покаже на картата
• Готови специални списъци за подаване до държавните органи


Други продукти

aberon®

е гъвкава информационна система за управление на складове и дистрибуции и представлява основното ядро на решенията, предлагани от Entersoft SCM 360 за оптимизиране на веригата на доставки.

Request demo

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Mobile®

Новото поколение Enterprise Mobility е тук Съвременните мениджъри са постоянно в движение и трябва да взаимодействат със своята компания навсякъде и по всяко време. С…

Continue reading

Request demo

Приложения на Entersoft Cloud®

Получаване на интегрирани и взаимосвързани облачни услуги.   Ние свързваме приложенията Entersoft с приложения на трети страни чрез мощния Entersoft API. Приложения налични в облака…

Continue reading

Request demo