Entersoft Mobile CRM/SFA

“Продуктивни мобилни продажби, по-ефикасен мобилен маркетинг”


Entersoft Mobile® Sales Force Automation, SFA увеличава ефективността на мобилния ви екип за продажби, като ви предоставя нужната гъвкавост за достъп до данни в реално време чрез смартфон или таблет, за да изпълнява всекидневните си задачи и да бъде винаги информиран, все едно се намира в офиса на фирмата.

Entersoft Mobile® SFA е интелигентно приложение за устройства, което дава насоки на потребителя в съответствие с корпоративната стратегия. Корпоративната стратегия, целите и задачите се проектират, изпълняват, наблюдават, контролират и оптимизират чрез ERP и/или CRM решенията на дружеството. За да използвате максимално възможностите на мобилното решение за автоматизиране на процесите на мобилни продажби е необходимо софтуера да може да се интегрира със съществуващата бек офис система. Entersoft Mobile® може да бъде напълно интегриран към съществуващото ERP и/или CRM решение и да се превърне в единствен източник на информация в предприятието.

Софтуерът улеснява търговските екипи при прилагането на корпоративните търговски процедури и гарантира подобрено и качествено обслужване на клиентите. Той дава възможност на търговците да получават цялостна информация в реално време, позволявайки им да се фокусирани, да вземат информирани решения и да постигат целите си по-бързо и ефективно.

Entersoft Mobile® SFA може да:

Увеличи производителността на екипа за продажби, автоматизираните и оптимизирани с Entersoft Mobile® SFA процеси на продажби осигуряват по-бързи и повишени продажби, подобряват вътрешнофирмената комуникация, намаляват ненужното време за пътуване и свеждат до минимум бюрократичните процедури и документи. Наличните данни за клиенти, търговия, ценообразуване и кредитна политика, висящи задачи, поръчки, доставки, възможности за продажби и други са на разположение на търговците и се управляват в движение с цел висока производителност на продажбите.

Намали цикъла по продажбите, достъпът в реално време до информация улеснява процеса на вземане на решения, осигурява по-бързо обслужване и повишени продажби, като намалява броя на нерешените случаи. Подробните данни за продуктите, тяхната наличност, документация и т.н. улесняват допълнителните продажби (up-selling, cross-selling), като предоставят богато съдържание, съответстващо на нуждите и исканията на клиента. Лесното приемане на поръчки в реално време и моменталното създаване на запитване, увеличават продажбите и скъсяват цикъла на продажби.

Подобри обслужването на клиентите, търовците могат да бъдат проактивни и да отговарят на нуждите на клиентите си по-добре от всякога. Техният план за посещения е разработен в съответствие с корпоративната стратегия и цели и е балансиран спрямо нуждите на клиентите. Търговците могат ефективно да се фокусират върху всяка търговска среща, за да предложат целенасочени оферти с натискането на един бутон, докато в същото време имат незабавен достъп до необходимите помощни материали. Софтуерът улеснява търговските екипи при прилагането на корпоративните процедури за продажбите и гарантира подобрено и качествено обслужване на клиентите.

Подпомогне вземането на незабавни информирани решения, ежедневните задачи на ръководителите по продажби се регистрират автоматично в бек офиса и се предоставя подробна информация в реално време за изпълнение на търговските цели и ключовите показатели за изпълнение (КПИ/KPI), като средна производителност на продажбите (Strike Rate), средното време, прекарано във всяка среща, дневен оборот, събираемост на вземания т.н. В същото време търговците имат достъп до свои подробни отчети, с които могат да следят собствената си производителност.

Entersoft Mobile® SFA поддържа вземането на решения с помощта на данни – анализ на продажбите, отчети, графики и интерактивни дашборди, които осигуряват цялостно проследяване на дневните резултати и ефективността. Отчитането позволява точно бюджетиране, по-добро сегментиране, повишена ангажираност на клиентите и целенасочени маркетингови кампании.


Някои от нашите клиенти казват ...

"With Entersoft Mobile SFA, we automated all stages of the sales cycle to corporate customers,from running a campaign and attending meetings to the course of our bidding on the market and the final activation of customer-selected services. We also managed to create in real time the optimal proposal customized to the needs of each customer, simply by writing down a questionnaire on a tablet and sending the offer immediately to customers as proposed by the
system. By doing so, we have minimized executive intercoms and delay for specific service approvals as the sales representative has all the necessary information and material he needs. WIND's corporate representatives’ time on the market has increased, making them more flexible and more direct, while the experience of our existing and potential customers is improving."

Th. Douros Indirect Business Sales Manager

“Entersoft managed to help us offer to our customers not only high quality products but also services of equal value”

G. Gogonas IS Project Manager

Други продукти

Entersoft Mobile®

Новото поколение Enterprise Mobility е тук Съвременните мениджъри са постоянно в движение и трябва да взаимодействат със своята компания навсякъде и по всяко време. С…

Continue reading

Request demo

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Expert®

е интегриран и готов за използване ERP, CRM, Retail, Mobile и Business Intelligence бизнес софтуер за до 10 потребителя

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Analyzer®

е самостоятелно решение, с което мениджърите на всяко ниво могат да имат достъп до информацията във всяка система на Entersoft или всяка комбинация от on-line системи по всяко време през смартфон, таблет и смарт телевизор чрез уеб браузър.

Request demo