Entersoft Mobile CRM/SFA

“Продуктивни мобилни продажби, по-ефикасен мобилен маркетинг”


Entersoft Mobile® Sales Force Automation, SFA увеличава ефективността на мобилния ви екип за продажби, като ви предоставя нужната гъвкавост за достъп до данни в реално време чрез смартфон или таблет, за да изпълнява всекидневните си задачи и да бъде винаги информиран, все едно се намира в офиса на фирмата.

Entersoft Mobile® SFA е интелигентно приложение за устройства, което дава насоки на потребителя в съответствие с корпоративната стратегия. Корпоративната стратегия, целите и задачите се проектират, изпълняват, наблюдават, контролират и оптимизират чрез ERP и/или CRM решенията на дружеството. За да използвате максимално възможностите на мобилното решение за автоматизиране на процесите на мобилни продажби е необходимо софтуера да може да се интегрира със съществуващата бек офис система. Entersoft Mobile® може да бъде напълно интегриран към съществуващото ERP и/или CRM решение и да се превърне в единствен източник на информация в предприятието.

Софтуерът улеснява търговските екипи при прилагането на корпоративните търговски процедури и гарантира подобрено и качествено обслужване на клиентите. Той дава възможност на търговците да получават цялостна информация в реално време, позволявайки им да се фокусирани, да вземат информирани решения и да постигат целите си по-бързо и ефективно.

Entersoft Mobile® SFA може да:

Увеличи производителността на екипа за продажби, автоматизираните и оптимизирани с Entersoft Mobile® SFA процеси на продажби осигуряват по-бързи и повишени продажби, подобряват вътрешнофирмената комуникация, намаляват ненужното време за пътуване и свеждат до минимум бюрократичните процедури и документи. Наличните данни за клиенти, търговия, ценообразуване и кредитна политика, висящи задачи, поръчки, доставки, възможности за продажби и други са на разположение на търговците и се управляват в движение с цел висока производителност на продажбите.

Намали цикъла по продажбите, достъпът в реално време до информация улеснява процеса на вземане на решения, осигурява по-бързо обслужване и повишени продажби, като намалява броя на нерешените случаи. Подробните данни за продуктите, тяхната наличност, документация и т.н. улесняват допълнителните продажби (up-selling, cross-selling), като предоставят богато съдържание, съответстващо на нуждите и исканията на клиента. Лесното приемане на поръчки в реално време и моменталното създаване на запитване, увеличават продажбите и скъсяват цикъла на продажби.

Подобри обслужването на клиентите, търовците могат да бъдат проактивни и да отговарят на нуждите на клиентите си по-добре от всякога. Техният план за посещения е разработен в съответствие с корпоративната стратегия и цели и е балансиран спрямо нуждите на клиентите. Търговците могат ефективно да се фокусират върху всяка търговска среща, за да предложат целенасочени оферти с натискането на един бутон, докато в същото време имат незабавен достъп до необходимите помощни материали. Софтуерът улеснява търговските екипи при прилагането на корпоративните процедури за продажбите и гарантира подобрено и качествено обслужване на клиентите.

Подпомогне вземането на незабавни информирани решения, ежедневните задачи на ръководителите по продажби се регистрират автоматично в бек офиса и се предоставя подробна информация в реално време за изпълнение на търговските цели и ключовите показатели за изпълнение (КПИ/KPI), като средна производителност на продажбите (Strike Rate), средното време, прекарано във всяка среща, дневен оборот, събираемост на вземания т.н. В същото време търговците имат достъп до свои подробни отчети, с които могат да следят собствената си производителност.

Entersoft Mobile® SFA поддържа вземането на решения с помощта на данни – анализ на продажбите, отчети, графики и интерактивни дашборди, които осигуряват цялостно проследяване на дневните резултати и ефективността. Отчитането позволява точно бюджетиране, по-добро сегментиране, повишена ангажираност на клиентите и целенасочени маркетингови кампании.


Някои от нашите клиенти казват ...

“Entersoft managed to help us offer to our customers not only high quality products but also services of equal value”

G. Gogonas IS Project Manager

Други продукти

aberon®

е гъвкава информационна система за управление на складове и дистрибуции и представлява основното ядро на решенията, предлагани от Entersoft SCM 360 за оптимизиране на веригата на доставки.

Request demo

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Mobile®

Новото поколение Enterprise Mobility е тук Съвременните мениджъри са постоянно в движение и трябва да взаимодействат със своята компания навсякъде и по всяко време. С…

Continue reading

Request demo

Приложения на Entersoft Cloud®

Получаване на интегрирани и взаимосвързани облачни услуги.   Ние свързваме приложенията Entersoft с приложения на трети страни чрез мощния Entersoft API. Приложения налични в облака…

Continue reading

Request demo