Entersoft Mobile xVan

„Всичко, от което се нуждаете, навреме, в реално време“


Entersoft xVan е част от интегрираната информационна система Entersoft CRM. Продуктът е насочен към дружества, които продават продуктите и/или услугите си на крайни клиенти (B2B) с концепция за мобилно фактуриране (xVan).Важно предимство е, че се предлага като част от интегрираното решение EBS или отделно като независима система, която може да се интегрира със всяка фирмена ERP система.

Entersoft xVan поддържа всички традиционни процеси, включени в концепцията за мобилно фактуриране, както за организирането и управляването на бек офиса, така и за мобилната функционалност:

 1. В бек офиса се поддържат следните ключови функции:
 • Управление на точки на продажба (POS)
 • Управление на xVan камиони (напр. превозни средства, серии на документи, типове документи, складови пространства и т.н.)
 • Управление на асортимента (типология на клоновете)
 • Управление на инструмента за планиране на посещения и план за посещения
 • Управление на търговски и кредитни правила
 • Управление на документи и връщания от xVan камионите
 • Управление на въпросници, мърчъндайзинг и следене на конкуренция
 • Управление на снимки по търговски точки
 • Управление на касови бележки
 • Управление на заложените цели за продажби (бюджет/ действителни)
 • Инспекция и анализ на търговски отдели
 • Отчетност, метрики, управленски информационни системи – Business Intelligence, KPI (справки, графики, дашбордове)

 

 1. На мобилните устройства (iPad) се поддържат следните ключови функции (xVan камиони):
 • Управление на точки на интерес (продажби или обслужване)
 • Показване на карти и географско положение
 • Управление на план за посещения
 • Издаване на документи в движение (например проформа фактура, фактура, кредитно известие и т.н.)
 • Печат с преносим принтер (модели Zebra ZQ520, Bixolon SPP-R400 и DATECS FMP-350KL)
 • Управление на върнати стоки
 • Поръчки с интегриране на търговски правила (напр. лесно търсене на артикули по категория, код, описание, снимка или друг параметър, поръчка въз основа на споразумение с клиента или поръчка на клиента, стандартни поръчки) и изпращане на поръчки чрез iPad
 • Картина на клиента (напр. история на срещите, поръчки, продажби и касови бележки, сравнение на продажбите за 2 години, дължими суми, ценни книжа, водещи артикули, неизпълнени поръчки, начално салдо и др.)
 • Приходи
 • Преглед на целите за продажби (бюджетирани/ действителни)
 • Съобщения до служители в движение (известия)
 • Отчитане, метрики, управленски информационни системи, Business Intelligence, KPI (справки, диаграми)
 • Дистанционна синхронизация и комуникация

 

В допълнение Entersoft xVan поддържа богата функционалност, която подобрява ролята на водача на xVan, включително:

 • Мърчандайзинг (контрол на разположението, брой лица, наличности, ценообразуване, липси, пазарни дялове, промоции и др.)
 • Следене на конкуренцията по стандартизиран начин
 • Фотографиране на търговските точки с параметрични данни
 • Въпросници и събиране на информация
 • Регистриране на оплаквания
 • Прикачване и съхранение на всякакви видове електронни документи (Excel, Word, имейл, PDF, изображения и т.н.)
 • Включен инструмент Dropbox
 • Географски услуги

Някои от нашите клиенти казват ...

Други продукти

aberon®

е гъвкава информационна система за управление на складове и дистрибуции и представлява основното ядро на решенията, предлагани от Entersoft SCM 360 за оптимизиране на веригата на доставки.

Request demo

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Mobile®

Новото поколение Enterprise Mobility е тук Съвременните мениджъри са постоянно в движение и трябва да взаимодействат със своята компания навсякъде и по всяко време. С…

Continue reading

Request demo

Приложения на Entersoft Cloud®

Получаване на интегрирани и взаимосвързани облачни услуги.   Ние свързваме приложенията Entersoft с приложения на трети страни чрез мощния Entersoft API. Приложения налични в облака…

Continue reading

Request demo