Entersoft WMS

 

„Планирайте и следете дейностите на вашата динамична верига на доставките с Entersoft WMS“


 

Entersoft WMS®, част от Entersoft Business Suite на продукти, е модерно, най-съвременно софтуерно решение. Тя ще позволи на вашата организация да решава ежедневните оперативни процеси, да намалява сложността, да оптимизира разходите и да управлява ресурсите в рамките и извън границите на склада.

 

Решението има възможност за надграждане и се адаптира към размера и сложността на бизнеса ви!

Стандартните функции, заедно със специализирани модули, се прилагат към складове с малък размер и средна до ниска сложност, докато разширените функции и оптимизираните алгоритми на процесите могат да управляват ефективно изискванията на по-сложни и големи складове.

Entersoft WMS® е проектирано да отговаря дори и най-големите изисквания на 3PL и 4PL.

Модерна технология

Може да бъде инсталирано на собствени сървъри или в облака и се предоставя като лицензиран продукт или като „софтуер като услуга“ (SaaS).

Приложението Entersoft WMS Mobile® е напълно съвместимо с почти всяка съществуваща хардуерна инфраструктура. Работи на най-новите операционни системи като Android и Windows 10.

 

Защо Entersoft WMS®?

С Entersoft WMS® можете да повишите ефективността на складовите си дейности. Системата може да ви предостави възможност да:

 1. Управлявате допълнителни атрибути на продуктите като партида, дата, размер и цвят, сериен номер и т.н.

 2. Подобрите употребата на складовите ресурси

 3. Оптимизирате работата със складовите наличности и контейнерите, като използвате интелигентни алгоритми за ефективно управление на складовото пространство

 4. Планирате камиони, водачи и доставки, за да намалите разходите за транспорт

 5. Да намалите връщаната стока, като спазвате принципа FIFO-FEFO

 6. Измервате производителността на служителите

 7. Постигате повече с по-малко ресурси:

  1. Използвайте оптимизирани алгоритми за събиране на стоката, за да увеличите ефективността

  2. Използвайте оптимизиране на подреждането

  3. Възползвайте се от сензорната технология ES Touch на станциите за опаковане, за да подобрите операциите и да намалите грешките при доставки

  4. Използвайте процеси въз основа на събития броене на цикли според броя на вземанията и други атрибути

  5. Използвайте специални алгоритми за прибиране и попълване

  6. Внедрете нестандартни алгоритми за зареждане и подредба на склада.


Някои от нашите клиенти казват ...

Други продукти

Entersoft Business Suite®

е цялостно и напълно интегрирано бизнес софтуерно решение обхващащо ERP, CRM, търговия на дребно, мобилен бизнес, WMS и Business Intelligence.

Request demo

Entersoft Expert®

е интегриран и готов за използване ERP, CRM, Retail, Mobile и Business Intelligence бизнес софтуер за до 10 потребителя

Request demo

Entersoft Retail®

е модерно, отделно софтуерно решение, специално проектирано за търговията на дребно със хибридна функционалност (online и offline) и напълно интегрирано с ERP, CRM и E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

част от продуктите на Entersoft Business Suite, е модерно и иновативно софтуерно решение за складове

Request demo

Entersoft Mobile Field Service®

улеснява и оптимизира предоставяните сервизни услуги. Планиране на графика на сервизните услуги, определяне на приоритети, оптимизиране на ресурсите и минимизиране на транспортните разходи и тези за вътрешни движения.

Request demo

Entersoft Mobile xVan®

е част от интегрираната информационна система Entersoft CRM. Продуктът е насочен към дружества, които продават продуктите и/или услугите си на крайни клиенти (B2B) с концепция за мобилно фактуриране (xVan).

Request demo

Entersoft Mobile MedRep®

Медицинските представители имат достъп чрез смартфони и таблети до цялата информация, от която имат нужда за местата на посещение и за продуктите които представят, все едно се намират в офиса.

Request demo

Entersoft Mobile CRM/SFA®

увеличава ефективността на вашия мобилен търговски екип, чрез предоставяне на гъвкавостта за достъп до данни в реално време през смартфон или таблет, да изпълняват техните ежедневни задачи и да са напълно информирани, все-едно се намират в офиса.

Request demo

Entersoft CRM®

е иновативна система за управление на взаимоотношенията с клиентите, покриваща потребностите на отделите за търговия, маркетинг, сервиз и поддръжка (SLA) на една организация.

Request demo

Entersoft Analyzer®

е самостоятелно решение, с което мениджърите на всяко ниво могат да имат достъп до информацията във всяка система на Entersoft или всяка комбинация от on-line системи по всяко време през смартфон, таблет и смарт телевизор чрез уеб браузър.

Request demo