SCM 360


SCM360

E N T E R S O F T   S C M  360

Доставчик на логистични технологии № 1

Пакетът Entersoft SCM 360 предлага цялостен подход към управлението на веригата за доставки, комбинирайки софтуер, анализи, хардуер, автоматизация и услуги с непрекъснато инвестиране в иновации , както и доминиращи решения, фокусирани върху производителността и намаление на оперативни разходи, способни да покрият логистични проекти от всякакъв размер и сложност.

Водещата платформа за управление на веригата за доставки.

С богати технологични инструменти и ясни процедури, aberon е в основата на пакета Entersoft SCM 360, предлагайки функции, които покриват складове от всякакъв размер и сложност, до напълно автоматизирани центрове за дистрибуция. Със своята гъвкава модулна и мащабируема архитектура aberon е основата за разработване на иновативни решения за управление на веригата за доставки.

Научете повече…

Абсолютният съюзник на веригата за доставки.

Технологично усъвършенстваният Entersoft WMS, част от Entersoft SCM 360, има функционалности, които подпомагат вземането на решения в ежедневните бизнес процеси, намалявайки сложността на операциите, намалявайки разходите и ефективно управлявайки всички складови ресурси.

Научете повече…

Предизвикателството на планирането на инвентара.

Системата за планиране на запасите, част от Entersoft SCM 360, предвижда бъдещо търсене и автоматично създава план за попълване на запасите на централния склад, с видими резултати при намаляване на запасите, избягване на недостиг и подобряване на обслужването на клиентите.

Научете повече…

Ключът към снабдяването на магазините.

Попълването на Smart Store, част от Entersoft SCM 360, планира наличностите на търговските вериги и автоматично създава техните поръчки за обратна връзка, осигурявайки оптимално използване на наличните наличности на централния склад с най-рационалното им разпределение на местата за продажба.

Научете повече…

Точност, бързина, гъвкавост при управление на складовите процедури.
Пакетът за автоматизация на платформата Entersoft SCM 360 включва редица иновативни автоматизации, напълно интегрирани в системите за управление на складове SCM 360, предлагащи напълно автоматизирана работна среда, която насърчава оперативната ефективност.
 • Pick by Light
 • Put to Light
 • Pick Cart
 • Multi Order Picker
 • Voice Picking
 • Vision Picking
 • Data Collector
 • Smart Conveyor
 • RFID
Последната миля от веригата за доставки.

В комбинация с всички WMS приложения на Entersoft SCM 360, PoD автоматизира процеса на доставка на поръчки на ниво водач/превозно средство/маршрут, като същевременно осигурява централен мониторинг в реално време на всички дейности по доставка и техния напредък през портал.

Научете повече…
slider image

Предложение за организиране на етапи

Системи

01

 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Enterprise Warehouse Management System (WMS)
 • Electronic Data Interchange (EDI)

Автоматизация и

алгоритми

02

 • Разширени техники за съхранение

Връзка между

системите

03

 • Автоматизиран информационен поток между системите
 • Връзка със производствени системи за изпълнение (MES)
 • Използване на IoT устройства
 • Внедряване на облачни решения за управление на големи данни

Използване на

данни

04

 • Разширен анализ на данни
 • Сценарии
 • Прогнозиране
 • Планиране

Автоматизация при вземане

на решения

05

 • AI - машинно обучение
 • Използване на интелигентни роботи, коботи, превозни средства
 • Автоматично попълване на запасите
 • Сигнални системи, управлявани от събития бизнес потоци
 • Динамично маршрутизиране

Силен опит на вертикални пазари

Логистика и транспорт
Хранително-вкусовата промишленост
Фармацевтични и козметични компании
Текстилната индустрия
Търговия на дребно и електронна търговия
Верига за доставка - 3PL / 4PL
Производство
Строителство
Технологично оборудване
Telco & Media
Slide
Ползи от организацията на склада
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИВНОСТТА
НАМАЛЕНИЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ РАЗХОДИ
ПОДОБРЕНА КЛИЕНТСКА УСЛУГА
Елиминиране на грешките по време на подготовката на поръчките
Намаляване на времето за доставка на поръчката
Незабавен отговор на спешни поръчки
Оптимизация на начина и времето на товарене, доставка
Увеличаване на капацитета на транспортната мрежа
Намаляване на времето за съхранение
Намаляване на излишните запаси
Подобряване на ефективността на
транспортните средства и дълготрайните активи
Намаляване на разходите от изтекли партиди
Намаляване на обратната логистика
Бърза подготовка на поръчката
Минимизиране времето за изпълнение на доставките
Повишена точност на движението на склада
Подобрение на производителността на получаване и съхранение
24-часова работа на дистрибуторските центрове без прекъсване чрез използване на роботи

Ние създаваме отношения на доверие...

Решения за цялата бизнес екосистема ...

... с всички технологии - ускорители на дигиталната трансформация

Приложения за всяка "връзка" от веригата за доставки...

...от създаването на нуждата до крайното обслужване на клиентите

Data analytics | Cloud-SaaS | Machine Learning | Mobile Technologies | WEB API, EDI, XML, WCF Services | Dynamic process flows | eCommerce