SCM 360


SCM360

E N T E R S O F T   S C M  360

Доставчик на логистични технологии № 1

Пакетът Entersoft SCM 360 предлага цялостен подход към управлението на веригата за доставки, комбинирайки софтуер, анализи, хардуер, автоматизация и услуги с непрекъснато инвестиране в иновации , както и доминиращи решения, фокусирани върху производителността и намаление на оперативни разходи, способни да покрият логистични проекти от всякакъв размер и сложност.

slider image

Предложение за организиране на етапи

Системи

01

 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Enterprise Warehouse Management System (WMS)
 • Electronic Data Interchange (EDI)

Автоматизация и

алгоритми

02

 • Разширени техники за съхранение

Връзка между

системите

03

 • Автоматизиран информационен поток между системите
 • Връзка със производствени системи за изпълнение (MES)
 • Използване на IoT устройства
 • Внедряване на облачни решения за управление на големи данни

Използване на

данни

04

 • Разширен анализ на данни
 • Сценарии
 • Прогнозиране
 • Планиране

Автоматизация при вземане

на решения

05

 • AI - машинно обучение
 • Използване на интелигентни роботи, коботи, превозни средства
 • Автоматично попълване на запасите
 • Сигнални системи, управлявани от събития бизнес потоци
 • Динамично маршрутизиране

Силен опит на вертикални пазари

Логистика и транспорт
Хранително-вкусовата промишленост
Фармацевтични и козметични компании
Текстилната индустрия
Търговия на дребно и електронна търговия
Верига за доставка - 3PL / 4PL
Производство
Строителство
Технологично оборудване
Telco & Media
Slide
Ползи от организацията на склада
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИВНОСТТА
НАМАЛЕНИЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ РАЗХОДИ
ПОДОБРЕНА КЛИЕНТСКА УСЛУГА
Елиминиране на грешките по време на подготовката на поръчките
Намаляване на времето за доставка на поръчката
Незабавен отговор на спешни поръчки
Оптимизация на начина и времето на товарене, доставка
Увеличаване на капацитета на транспортната мрежа
Намаляване на времето за съхранение
Намаляване на излишните запаси
Подобряване на ефективността на
транспортните средства и дълготрайните активи
Намаляване на разходите от изтекли партиди
Намаляване на обратната логистика
Бърза подготовка на поръчката
Минимизиране времето за изпълнение на доставките
Повишена точност на движението на склада
Подобрение на производителността на получаване и съхранение
24-часова работа на дистрибуторските центрове без прекъсване чрез използване на роботи

Ние създаваме отношения на доверие...

Решения за цялата бизнес екосистема ...

... с всички технологии - ускорители на дигиталната трансформация

Приложения за всяка "връзка" от веригата за доставки...

...от създаването на нуждата до крайното обслужване на клиентите

Data analytics | Cloud-SaaS | Machine Learning | Mobile Technologies | WEB API, EDI, XML, WCF Services | Dynamic process flows | eCommerce