Inventory planning


Slide

Inventory planning

Системата за планиране на запасите прогнозира бъдещото търсене и автоматично създава централен план за попълване на складови наличности с видими резултати в намаляване на запасите, избягване на недостиг и подобряване на обслужването на клиентите. Тя може да отговори на нуждите на всеки бизнес независимо от типа на артикула, вида и обхвата на бизнеса и политиката за съхранение. Това води до по -добро планиране на покупките и предоставя инструменти за идентифициране на бъдещи проблеми, за да се избегне както свръхзареждането, така и блокирането по време на изпълнението на поръчките.