Интреграция на приложения

Интегрирането с други системи се отнася до нуждите на вашата компания, която има няколко бизнес системи, които трябва да се интегрират и комбинират с тези на Entersoft.

Специализирани софтуерни системи, като Call Centers (CTI Call Management Systems), уеб платформи, системи за управление на бизнес процеси, съществуващи бизнес приложения (Legacy приложения), трябва да бъдат интегрирани и комбинирани с тези на Entersoft, за да предоставят цялостни решения.

Продуктовата гама на Entersoft е разработена в отворена архитектурна технология и следователно поддържа международните стандарти за взаимозаменяемост (Web Services) за интеграция с други приложения.