Информация

Богата и структурирана информация на всяко ниво
Информационната страница (Wiki) на Entersoft постоянно се обогатява с ново съдържание за продуктите.

Разгледайте новия потребителски интерфейс, подобрените възможности за съвместна работа, мощната нова функционалност, модерните познавателни услуги, съвети и трикове и още много неща в Entersoft Wiki.

Открийте документация, идеи, методи, съвети и много повече за всички приложения на Entersoft.

Направете системите продуктивни и работещи, като използвате техните уникални функции.

Категории:

За по-специализирана информация, Базата знания (Knowledge Base) е винаги на разположение, докато всички ръководства и технически наръчници за крайни потребители са достъпни в папката EsBooks в инсталационната папка на Entersoft Business Suite, като могат да бъдат намерени и в средата на приложението: