Обучение и сертифициране

Entersoft предоставя услуги по обучение и сертифициране както по време не внедряването, така и след това. Използвайте пълния потенциал на Вашия софтуер чрез добре обучени служители.

Възползвайте се от услугите по обучение и сертифициране според Вашите индивидуални нужди:

  1. Обучение на крайни потребители. Научете се как да използвате софтуера в пълната му функционалност и как да подобрите Вашите всекидневни бизнес процеси и сценарии.
  2. Обучение на ключови потребители. Научете се как да използвате софтуера в пълната му функционалност с всичките му възможности. Като ключов потребител Вие сте отговорни за група потребители или бизнес процеси. Ще бъдете запознат с технологията за оптимизирате бизнес процесите с инструментите на софтуера.
  3. Обучение на професионални IT потребители. Като IT специалист можете да получите High Tech обучение за напреднали за това как да се възползвате от техническите възможности на Entersoft, как да параметризирате и внедрявате, разработвате изготвянето на справки, параметризирате изгледи и функционалности.

Услугите по обучение и сертифициране на Entersoft дават възможност на Вашите служители да бъдат сертифицирани от Entersoft, за да могат да параметризират и оптимизират възможностите при избор на софтуер и подпомагат на Вашата бизнес стратегия.

Научете повече за услугите по обучение и сертифициране:

Обадете се на Entersoft на +359 2 979 89 89, или на email  sales@entersoft.bg