Внедряване

Чрез услугите на Entersoft по внедряване, ние се стремим към конфигуриране на софтуера според Вашите специфични изисквания, бизнес и отраслови нужди.

Услугите по внедряване играят важна роля за един успешен проект и са от решаващо значение за оптимизацията на бизнес процесите, с цел разграничаване на Вашия бизнес от конкуренцията.

Сертифицирани и опитни професионалисти са на Ваше разположение с познанията си, опита и експертизата и използват всички необходими инструменти, за да оптимизиране на Вашите бизнес процеси. Стратегията на Entersoft е да инвестира в обучение на своите служители, с цел те да бъдат запознати с най-новите тенденции и да бъдат водещи специалисти както по бизнес въпроси и практики, така и в управлението на проекти.

Възприели сме модерен метод на внедряване, при който софтуерът включва готови сценарии, които могат да бъдат внедрени веднага за основните бизнес практики. Нашите готови Най-добри Бизнес Практики произхождат от дългогодишния ни опит и натрупан ноу-хау след приключването на много проекти в средни и големи предприятия от различни отрасли.

Услугите по внедряване на Entersoft включват процеси по първоначална инсталация, миграция на данни от други системи, параметризиране на бизнес процесите, обучение на персонала и стартиране.