Нови версии

Вашият бизнес софтуер е един от най-важните инструменти, с които можете да контролирате процесите в компанията си и да постигнете своите цели и приоритети.

Съвременният бизнес софтуер трябва да еволюира с времето и да е в състояние да достави необходимата гъвкавост, за да се адаптира с постоянно променящата се бизнес среда. Изменящият се според изискванията бизнес софтуер е условие за устойчивост на вашата инвестиция.

Вашият Ентерсофт бизнес софтуер постоянно се развива в следните посоки:  

1. Съвременни бизнес практики

Включват са нови процеси, които да улеснят и ускорят работните потоци, да минимизират оперативните разходи и да увеличат ефикасността и цялостната ефективност на бизнеса.

 • Hапример, новият потребителски интерфейс е базиран на ролята на потребителя и опростява потребителската работа като предоставя бърз достъп до всички функционалности, необходими според ролята на потребителя в бизнеса.
 • Допълнително, свързваността с други приложения като Microsoft Office 2010 подобрява ефективността на работния процес.
 • Ентерсофт отговаря на растящата нужда на бизнеса за справки и анализи (BI) като предоставя възможност за изготвяне на визуални справки върху данните до момента, като статични и интерактивни дашборди, готови за използване нови отчети и ключови показатели (KPIs), даващи възможност на бизнеса от различни индустрии да анилизира данните си. Тези справки и анализи могат да бъдат специализирани за да отговарят на нуждите на различни бизнес роли вътре във фирмата. Обновената функционалност предоставя незабавен и задълбочен поглед за нуждите на всяка бизнес роля и подпомага вземането на информирани решения и подобряването на представянето и резултатите.

2. Законодателни промени

Вашият бизнес софтуер от Ентерсофт се ъпдейтва веднага в случай, че възникнат законодателни промени, които имат отношение към дейността на компанията, както и върху правните задължения, свързани със софтуера. В такъв случай, Ентерсофт предоставя детайлни инструкции за измененията и допълненията, направени в софтуера – чрез файлове с инструкции, база с познания и клиентска поддръжка.

3. Технологичено обновяване

Развиващата се технология подобрява скоростта на системата, нейната ефективностт и усилва конкурентоспособността, тъй като предлага:

 1. Увеличена сигурност на инсталацията и данните
 2. По-добро, по-бързо и по-лесно управление на големи обеми и нови форми на данни, като изображения, звук, различни офисни документи и други.
 3. Лесно преминаване към 64 битови операционни системи
 4. Развитие на специфични технологии
 5. Развитие на базите данни

Новите версии гарантират, че вашето модерно решение от Ентерсофт винаги ще има най-новите функционалности. Увеличете възвръщаемостта от вашите инвестиции като подобрите вашите бизнес операции.

 1. Едновременното развитие на компанята и на софтуера позволява на служителите да използват натрупаните данни и съществуващото знание и да увеличат ефективността си.
 2. Преходът към новите версии е плавен и новите функционалности заедно с ползите които носят, започват да се използват бързо.
 3. Новите версии на вашият софтуер от Ентерсофт подсигуряват оптимизираната дейност на вашата компания. Версии, по-стари от 18 месеца не се поддържат.
 4. Възползвайте се от ползите, предоставяни от новите версии.

За повече информация относно новите версии, моля свържете се с нас на:

Гърция: Атина +30 211 101 5000, Солун +30-2310-804840, email: contracts@entersoft.gr