Разработване на софтуер

Вашият бизнес се разграничава от конкуренцията, по това, че предлага допълнителна добавена стойност на своите клиенти. Вие следователно, имате специфични нужди и изисквания, които да покриете, за да задържите лидерската си позиция на пазара и които имат нужда от по-напреднало поколение софтуер от останалите, които се срещат на пазара.

Услугите на Entersoft по разработка на софтуер Ви предоставят специфични софтуерни решения (Custom applications), грижейки се за Вашите индивидуални нужди.

Ние използваме най-съвременните технологии, които се комбинират и са напълно интегрирани с останалите продукти на Entersoft и които се базират на Microsoft. Net и други продукти за разработка на Microsoft.

Проекти свързани с разработването на софтуер се разработват и внедряват в съответствие с изпълнението на RFI и първоначалния анализ, последвани от модел за допълнителна разработка, целящ по-голямо придържане към първоначално поставените цели.