Превантивна Поддръжка

Designed by Freepik

Entersoft сключва договори за нива на поддръжка (Service Level Agreements) за превантивна поддръжка, покриваща нуждите Ви за бързо реагиране при нужда и за своевременно приключване на стандартните и рутинни процедури.

Договори за нива на поддръжка включват и следните:

  • Техническа инсталация на базата с данни и поддръжката
  • Контрол на поставените регламенти
  • Превантивна поддръжка за оптимизиране на цялостните показатели на системата
  • Консултации относно използването на новите функционалности
  • Поддръжка на стандартните и рутинни процедури (финансови извлечения, месечни отчети и др.)