Отдалечена Поддръжка

Designed by Freepik
Услугите отдалечена поддръжка включват:

  • Email или телефонна поддръжка за крайни потребители
  • Отдалечен достъп за техническа поддръжка (Remote Assistance)

Основната програма за телефонна поддръжка предлага поддръжка на малка група от обучени служители. Основната програма за телефонна поддръжка е с работно време 9.00 – 18.00h, без събота и неделя и обслужва Вашето Entersoft бизнес приложение.

Основната програма за телефонна поддръжка покрива оперативни и функционални аспекти на Entersoft приложението за максимум 10 мин. в случай на нужда. Ние се грижим за важни и комплексни проблеми като параметризиране, MIS Reports и други случаи, които изискват допълнително разследване. Случаи, свързани с хардуер или трети лица или софтуерни системи, не са включени в програмата.

Отдалечен Достъп има за цел да помага при по-сложни случаи, в които е нужна някаква интервенция. Тези услуги по поддръжка се предоставят от добре обучени служители на Entersoft.