Smart Solutions

Филтриране по категория 
#Маркетинг

По-близо от всякога до клиента!

Възможност за изпращане на автоматизирани съобщения чрез Viber или SMS до клиенти, партньори и доставчици с използване на шаблони в зависимост от повода (за маркетингови действия-промоции, желания, контакти за продажби или поддръжка на клиенти). Съобщенията могат да се изпращат автоматично, когато е изпълнено условие (бизнес събитие) или когато дадено действие е завършено (напр. Получена заявка, изпратена поръчка) във вашия ERP, CRM, WMS или с ad hoc действие на потребителя.

#CIO/CDO инструменти

Няма повече стари и ненужни данни в реалната среда

Възможност за съхраняване на данни от предходни години и фискални периоди за по-бърза работа на производствената инсталация. Entersoft Business Suite предлага инструмент (EBS Archiving) за съхраняване на исторически данни и за облекчаване на тежестта върху активната база данни, докато архивираните елементи са достъпни за отчитане и анализ.

#Финанси

Организирайте комуникациите си за разписките …

Липсата на паричен поток изисква внимателно наблюдение и осигуряване на постъпления чрез цялостно организационно предложение с автоматизирани “нареждания за събиране” на съответните ръководители, разграничаване на “необходимите” салда, споразумения за баланс, запис на плащане, проследяване и др.

#Автоматизация на дистрибуцията,  #Дистрибуция

Доставки без “хартия” …

Уеб приложение, задвижвано от която и да е ERP / складова система и минимизира времето за управление на доставката от дистрибутора / превозното средство / водача (списък на доставките по ред, следващи доставки, разстояние, време, брой пакети, подпис на клиента, интеграция на гео приложения).

#Мобилност на предприятието

Колко сте далеч от месечната си цел?

Наблюдение на картината за напредъка на целите за продажбите на мобилно устройство със списъци, диаграми, карти с резултати. Проверка на % отклонение и оставащ оборот. Възможност за разбиване на целта от продавача в конкретни клиенти / срещи. Сравнение с предходния месец-година и % промяна. Статистика на продажбите на екипа.

#Маркетинг

Попитайте и се научете от вашите клиенти …

За организацията на клиентските изследвания (опит за пазаруване, обратна връзка с обслужването на клиенти и т.н.) въпросниците са проектирани структурирани в Entersoft CRM и резултатите се оценяват автоматично на готови табла за управление и показатели с възможност за лесното им използване чрез маркетингови действия.

#Управление основни данни на съдържанието

Всички дела и правни … сега и дигитално

Необходимостта от управление на пълния жизнен цикъл на съдебните дела се обслужва чрез интелигентното внедряване на Entersoft CRM, което интегрира в „цифрова папка“ всички съответни контакти, ресурси, срокове, документи, необходими напомняния, секретарски действия и работни потоци, до окончателно приключване на делото.

#Дистрибуция

Разпределете наличните стоки за клиентите си …

Впечатляващ инструмент за обслужване на поръчки и подготовка за тяхното стартиране с различни критерии за приоритизиране на поръчките с възможностите за сценарии какво, ако с алгоритми за разпределяне на наличните запаси в тях (напр. Клиенти, райони,% от първоначалното покритие на поръчката и т.н.) и ангажимент за запаси одобрения план за доставка.

#Управление основни данни на съдържанието

Организиране на сертификационни документи …

Организационна система за всички сертификати за съответствие от тип ЦИЕ като поддържа пълен сертификационен файл с приложени документи и бележки, с етикети за лесно търсене на текст, с валидиране на дати, с автоматични напомняния за подновяване на сертификати, с контроли за потребителя по време на покупката и продажба.

#Организиране на екипи

Създайте графика на срещите за вашия екип по продажби …

Централна организация за посещения на търговците при клиенти с географски критерии, приоритет, честота, време (и специален календар) на мястото на продажба, дни от последното посещение и / или критерии за оборот, с възможност за планирано повтаряне на цикли на посещенията докато станат достъпни за мобилните устройства на продавачите.

#Организиране на екипи

Организирайте обучението на ръководители …

Система за мониторинг на програми за обучение на човешки ресурси с инструменти за планиране и повтаряне на курсове за обучение по предмет, водене на история на обучението на всеки ръководител,организиране на учебния материал в корпоративна база знания за самообучение и в система за известия за незадължителни или задължителни уроци.

#Дистрибуция

Имате ли пратка? Интеграция с куриер!

За ежедневните нужди на пратките до клиенти сътрудничеството и двупосочната комуникация с куриерската служба се автоматизират в рамките на един потребителски интерфейс без телефонни разговори, размяна на хартия и др. (Масово създаване на ваучери, Разходи, Интелигентно проследяване на пратките, Обратна връзка). Конектори с API на много компании (ACS, UPS, TNT, EASY MAIL, GENERAL POST)