Всички дела и правни … сега и дигитално

Необходимостта от управление на пълния жизнен цикъл на съдебните дела се обслужва чрез интелигентното внедряване на Entersoft CRM, което интегрира в „цифрова папка“ всички съответни контакти, ресурси, срокове, документи, необходими напомняния, секретарски действия и работни потоци, до окончателно приключване на делото.