Изпълнявайте задачите си… от улицата

Раздел „Клиент“, „Поръчки“, „Неплатени фактури“, „Проверки“, „История на салдото“, „Елементи, закупени от клиента“, „История на събранията“ и напълно актуализирано изображение от 360 ° клиентска точка веднага достъпно на мобилното устройство (без разпечатки на Excel или локални файлове). Актуализирайте данните с един бутон (синхронизиране).