Как да и да таргетирате и достигнете до клиентите

Студиото за сегментиране на клиентите позволява чрез лесен графичен потребителски интерфейс анализ и насочване на аудиторията въз основа на множество критерии (демографски, географски, поведение при покупка и т.н.), създавайки сегменти от клиенти, пряко използваеми от подсистемата за маркетинг на кампанията.