Колко сте далеч от месечната си цел?

Наблюдение на картината за напредъка на целите за продажбите на мобилно устройство със списъци, диаграми, карти с резултати. Проверка на % отклонение и оставащ оборот. Възможност за разбиване на целта от продавача в конкретни клиенти / срещи. Сравнение с предходния месец-година и % промяна. Статистика на продажбите на екипа.