Няма повече стари и ненужни данни в реалната среда

Възможност за съхраняване на данни от предходни години и фискални периоди за по-бърза работа на производствената инсталация. Entersoft Business Suite предлага инструмент (EBS Archiving) за съхраняване на исторически данни и за облекчаване на тежестта върху активната база данни, докато архивираните елементи са достъпни за отчитане и анализ.