Организирайте комуникациите си за разписките …

Липсата на паричен поток изисква внимателно наблюдение и осигуряване на постъпления чрез цялостно организационно предложение с автоматизирани “нареждания за събиране” на съответните ръководители, разграничаване на “необходимите” салда, споразумения за баланс, запис на плащане, проследяване и др.