Организирайте обучението на ръководители …

Система за мониторинг на програми за обучение на човешки ресурси с инструменти за планиране и повтаряне на курсове за обучение по предмет, водене на история на обучението на всеки ръководител,организиране на учебния материал в корпоративна база знания за самообучение и в система за известия за незадължителни или задължителни уроци.