От поръчката на място … до склада и информация в реално време на място!

Интегриран бизнес процес за поръчка от продавача, одобрение и кредитен контрол, маршрутизиране в склада, събиране на поръчки и уведомяване на мобилното устройство за хода на поръчката. Пример за това как различни системи, отдели и роли се координират и дирижират като работят на една платформа.