Разпределете наличните стоки за клиентите си …

Впечатляващ инструмент за обслужване на поръчки и подготовка за тяхното стартиране с различни критерии за приоритизиране на поръчките с възможностите за сценарии какво, ако с алгоритми за разпределяне на наличните запаси в тях (напр. Клиенти, райони,% от първоначалното покритие на поръчката и т.н.) и ангажимент за запаси одобрения план за доставка.