Синхронизиране на транзакциите

Използване на финансови технологии (Fintech услуги), за изпълнение на поредица от банкови транзакции (напр. Плащания, транзакции, салда и т.н.), с възможност за записване на транзакции без въвеждане, без посещения във физически магазини и с повишена сигурност (сигурност & регистрация на приложения).