Създайте графика на срещите за вашия екип по продажби …

Централна организация за посещения на търговците при клиенти с географски критерии, приоритет, честота, време (и специален календар) на мястото на продажба, дни от последното посещение и / или критерии за оборот, с възможност за планирано повтаряне на цикли на посещенията докато станат достъпни за мобилните устройства на продавачите.