MIS Navigator

Инструмент за навигация към най-важните отчети и разпечатки за да информира потребителя за тяхното предназначение и съдържание с индикативни изображения и примери. Те са категоризирани въз основа на ролите и видовете задачи на потребителите. Ролите са определени въз основа на класическите корпоративни отговорности, напр. Главен изпълнителен директор, финансов директор и др., докато задачите са разделени в 5 категории (Счетоводни казуси, Официално счетоводство, Ежедневен одит, Подготовка на процедури и надзорен контрол). Потребителят може да изпълнява няколко роли едновременно или да иска информация за повече от един работен поток.