По-близо от всякога до клиента!

Възможност за изпращане на автоматизирани съобщения чрез Viber или SMS до клиенти, партньори и доставчици с използване на шаблони в зависимост от повода (за маркетингови действия-промоции, желания, контакти за продажби или поддръжка на клиенти). Съобщенията могат да се изпращат автоматично, когато е изпълнено условие (бизнес събитие) или когато дадено действие е завършено (напр. Получена заявка, изпратена поръчка) във вашия ERP, CRM, WMS или с ad hoc действие на потребителя.