User eXperience


Потребителски интерфейс

висока използваемост, стилни менюта

3 области на менюто (функционално, техническо, предпочитано), параметрично проектирани за потребител,с персонализиране на темата.

начална страница на потребителя

Лесно и бързо конфигуриране на началния екран с всякакви данни, отчети, графики, напомняния, транзакции и т.н. за незабавна видимост и достъп до най-честите им задачи.

перфектно обощени изгледи

 1. Експортиране с едно щракване в Excel
 2. Скриване/показване на функции
 3. Конфигурируема видимост на филтрите
 4. Лесно оформление
 5. Автоматични графики върху числови колони
 6. Автоматични показатели за избрани колони

навигиране в документационния материал

Инструмент за навигация във всички ръководства, директно отваряне-четене без забавяне, без използване на трети приложения, активирано търсене по фрази, с индекс и отметки и обобщаващо съдържанието и целта на всеки документ, така че потребителят лесно да избира това, което го вълнува.

моментално превключване между компании

Възможност за бързо превключване между компании, до които потребителят има достъп, с едно щракване, без необходимост от прекъсване и повторно свързване.

история на действията на потребителя

История на действията на потребителя в системата, с възможност за директно повторение (извикване на процеса с тези параметри), изтриване на историята.

заснемане на екрана

Полезна функционалност за комуникация с друг потребител (изпращане на конкретно изображение с данни, графични инструменти за подчертаване на точки на екрана, съхранение на изображения и др.).

Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay

бърз преглед на обект

Обобщена информация за клиент, артикул, фактура и т.н., изскачащ прозорец за бързо показване, вграждане на географска карта и/или изображение (ако има такова).

поддръжка на няколко дисплея

За работни позиции с множество отговорности системата може да „споделя“ информацията, която потребителят обработва, извличайки част от нея на друг монитор, за използване на по-голямо пространство, за едновременно наблюдение, за паралелна обработка, за сътрудничество и т.н.

Уникални компоненти за визуализация

Slide
PlayPlay

Времева линия

Всички задачи и транзакции на конкретния обект, групирани на едно място, достъпни по всяко време, с възможност за разбивка. Той показва всички събития по дата със съответната обобщена информация (например за клиент, срещи, оферти, поръчки, всякакви доставки на материали, фактури, плащания и т.н.).

отчетни карти

Готови, фокусирани, обобщени карти с показатели за ефективност и ефективност (KPI) за артикули, клиенти, продавачи, доставчици, проекти.

Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay

диаграма на проект GANTT

С един поглед, подредени във времето, фазите на проекта, назначенията на ресурсите, паралелите на работата и очаквания край.

диаграма на историята на документа

Цялата история на поръчка (или заявка за доставка или разписка на стоки или какъвто и да е вид документ) се показва чрез диаграма с всички участващи документи (напр. множество доставки за една и съща поръчка, включени артикули/количества и т.н.), което дава пълна картина за корпуса и с възможности за разбивка.

контактна мрежа

Ролите, взаимоотношенията и връзките между фирми и лица са представени в надзорна схема на съществуващата мрежа около клиент, група компании, продавач, служител и др.

Интелигентен достъп до данни

когнитивни инструменти

 1. Проверка на правописа
 2. Анализ на настроенията
 3. Превод на текст
 4. Четене на текст (текст в реч))
 5. Ревизии на текст
 6. Оптично разпознаване на символи – OCR
 7. Анализ и класификация на изображенията

Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay

интелигентно търсене

Търсене на дума/фраза в менюто, в съхранените документи, в документационния материал, в съдържанието на полета в базата данни, но също и активиране на усъвършенствани техники за извличане при търсене на обекти, напр. клиент, артикул (“звукова” идентификация, смесване на гръцко-латински и др.)